Miinusmerkkinä käytetään ajatusviivaa. Yhteen- ja vähennyslaskua osoittavissa laskutoimituksissa plus- ja miinusmerkin molemmin puolin on väli. Arvosanaa sekä positiivista ja negatiivista lukua ilmaistaessa merkki on kiinni numerossa.

2 + 3 = 5
5 − 3 = 2
Meriveden korkeus on +10 metriä.
Luvun 5 vastaluku on −5.