Pilkkua käytetään virkkeen välimerkkinä. Tällöin se kirjoitetaan kiinni edeltävään sanaan ja sen jälkeen tulee yksi välilyönti. Pilkulla erotetaan toisistaan

1) eri lauseita:

Jos vuosilasku on alle tuhat markkaa, se pitää maksaa yhdessä erässä.

2) eri lauseenosia:

Arvostamme monipuolista kielitaitoa, talousalan tuntemusta ja yhteistyökykyä.

Säännöt pilkun käytöstä virkkeen välimerkkinä on esitetty perusteellisesti Kielikellossa 3/1995 (ks. Lue myös), eikä niitä siksi toisteta tässä. Pilkkusäännöt löytyvät myös kaikista laajoista kielenhuolto-oppaista.

Pilkun käyttö eräissä erityistapauksissa

1) Pilkulla erotetaan sukunimi ja etunimi, jos ne esitetään tässä järjestyksessä.

Aalto, Annukka, sihteeri, Helsinki

2) Pilkulla erotetaan osoitteen osat toisistaan, jos niitä ei kirjoiteta allekkain.

Osoitteemme on Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki.

3) Pilkulla voidaan erottaa lähdeluetteloissa ja viitteissä tekijä ja teos.

Vilkuna, Suomen lauseopin perusteet

4) Paikkaa ja päivämäärää esimerkiksi kirjeen päiväyksessä ei eroteta pilkulla.

Helsingissä 1. kesäkuuta 1998
Helsinki 1.6.1998

5) Kirjeen alkupuhuttelun ja lopputervehdyksen jälkeen ei tavallisesti tule pilkkua.

Hyvä yhteistyökumppanimme
Tervetuloa tutustumaan – –.

Ystävällisin terveisin
YRITYS OY
Jaana Jaatinen
markkinointipäällikkö

Jos haluaa, pilkkua voi kuitenkin käyttää alkupuhuttelun jälkeen. Tällöin kirje kuitenkin aloitetaan pienellä kirjaimella, koska pilkku osoittaa, että puhuttelu kuuluu kirjeen ensimmäiseen virkkeeseen.

Hyvä yhteistyökumppanimme,
tervetuloa tutustumaan – –.