Kysymys: Tuleeko kysymysmerkkiin päättyvän lainauksen jälkeen piste virkkeen lopussa? Tuleeko pisteelliseen  lyhenteeseen päättyvän virkkeen jälkeen vielä toinen piste?

Vastaus: Lainaukseen päättyvän virkkeen loppuun voi lisätä pisteen, jos lainauksella ei ole selvää johtolausetta tai lainauksen kysymysmerkki kuuluu selvästi itse lainaukseen, kuten seuraavassa: Seminaari koskee aihetta ”Miten eettisen toiminnan periaatteet ilmenevät eri kulttuureissa?”. Pisteen voi myös jättää merkitsemättä. Mikäli kysymysmerkki kuuluu koko virkkeeseen, se merkitään lainausmerkkien ulkopuolelle, siis seuraavasti: Mistä on peräisin sanonta ”Kolmas kerta toden sanoo”?

Kun virke päättyy pisteelliseen lyhenteeseen, toista pistettä ei merkitä, esimerkiksi Tarjolla oli kahvia, mehua, pullaa ym. Muiden välimerkkien edellä lyhenteisiin sisältyvä piste säilyy, esimerkiksi Oliko tarjolla kahvia, mehua, pullaa ym.?

Kirjoittaja on työskennellyt harjoittelijana Kielitoimistossa.