Kysymys: Mitä tarkoittaa sana pahki?

Vastaus: Pahki on adverbi, joka merkitsee ’päin, vasten’. Sitä käytetään ilmaisemaan yhteen törmäämistä tai törmäämistä johonkin, esimerkiksi he menivät pahki eli ’he törmäsivät toisiinsa’ tai kävelin puuhun pahki eli ’kävelin päin puuta’.

Vaikka ilmaus tunnetaan melko yleisesti, sitä pidetään murteellisena. Pahki-sana esitetään usein esimerkkinä oululaisesta puheenparresta. Sanan ydinlevikki onkin pohjoispohjalaisten murteiden alueella, vaikka se esiintyy murteissa myös laajemmin, lähinnä kuitenkin pohjoisessa Suomessa. Pohjoispohjalaismurteiden lisäksi se esiintyy keskipohjalaismurteen pohjoisilla levikkialueilla, Kainuun sekä Peräpohjolan murteissa sekä jossain määrin Länsipohjan murteessa.

Pahki-sanan alkuperästä ei ole varmuutta. Sille on esitetty vastineita suomen etäsukukielistä, mutta niitä pidetään epävarmoina. Niin ikään suomen kielen sanaston suhde pahki-adverbiin on huonosti tunnettu. Esimerkiksi intensiiviseen tekemiseen viittaavat pahkota, pahkoa tai pahkuta saattavat olla samaa kantaa. Myös päivittelemiseen tai muuhun sellaiseen viittaavat pahkuloida ja pahkuroida sekä pahka ja tämän yhteyteen kuuluva pahkeutua muistuttavat äänteellisesti pahki-sanaa. Näidenkään sanojen mahdollista yhteistä alkuperää ei ole voitu selvittää.

 

Kirjoittaja on työskennellyt Suomen murteiden sanakirjan toimituksessa korkeakouluharjoittelijana kesällä 2015.