M. A. Nummisen ajatus luoda uudissana olenne (Kielikello 4/95) korvaamaan sana olio filosofian kielessä saa laajemman kantavuuden, kun muistetaan, että sama sana on nopeasti nousemassa keskeiseen asemaan tietotekniikan käsitteistössä, nyt vielä lähinnä ammattiterminä. Sanan yleistyminen myös tietotekniikan käyttäjille näkyväksi on melko varmaa samoin kuin Nummisen esille nostama vaikeus sen ymmärtämisessä. Atk-terminologian kehittäjät tekivät tietääkseni parhaansa löytääkseen alusta pitäen tässä suhteessa paremman termin, mutta onnistumatta.

Nykyinen termivalinta on jo juurtunut varsin tiukasti atk-kielenkäyttöön kuten ilmeisesti filosofiankin. Vaihdon hankaluudesta huolimatta sitä tulisi nähdäkseni nyt vakavasti harkita, kun hyvän tuntuinen, ilmaiseva ja sopivasti taivuteltava ehdotus on esille putkahtanut.

Kalevi Konttinen
tekniikan tohtori