Suuri joukko työelämän kirjoittajia matkustaa vuosittain Helsinkiin Kielitoimiston kursseille parantamaan kielenhuollon ja kirjoittamisen taitojaan. Nyt haluttiin järjestää kurssi niillekin, joiden on vaikea irrottautua työstään osallistuakseen koulutuspäivään. Millaisia kokemuksia verkkokurssista saatiin?

Kielitoimiston ensimmäinen verkkokurssi järjestettiin maaliskuussa 2011. Sen aiheeksi valittiin oikeinkirjoitus, joka kuuluu jokaisen työssään kirjoittavan perustaitoihin. Viimeistelty kieliasu tuo tekstiin uskottavuutta, ja kun oikeinkirjoitussäännöt ovat tutut, kirjoittaja vapautuu keskittymään olennaisimpaan, tekstinsä sisältöön.

Kielitoimiston kaikilla kursseilla oppimista tehostaa se, että osallistujat voivat keskustella kielenhuollon asiantuntijan kanssa. Sama mahdollisuus haluttiin verkkokurssillekin. Myös itsenäisesti suoritettavilla verkkokursseilla opettajan on järkevää olla yhteydessä opiskelijoihin ja heidän käytettävissään.

Tämänkin kurssin valtiksi kirkastui pian se, että kielenhuoltaja oli osallistujan tukena kurssin aikana. Häneltä sai apua pulmakohtiin päivystysaikana heti joko verkossa tai puhelimitse.

Jo kurssia suunniteltaessa päätettiin, että kurssin lopputestistä saisi kouluttajalta henkilökohtaisen palautteen. Kurssilla olisi myös huomattavasti enemmän harjoituksia kuin Internetin ilmaismateriaaleissa. Kielitoimiston kurssilla opiskelija saattoi lisäksi luottaa siihen, että kurssilla esitetyt ohjeet olivat ajantasaisia ja luotettavia.

Millainen siitä tuli?

Kielitoimiston verkkokurssilla maaliskuussa 2011 oli yli 30 osallistujaa. Kurssin lopuksi kerättiin palautteet. Lomakkeen täyttäneistä 73 prosenttia ei ollut aiemmin osallistunut verkkokurssille.

Tyytyväisyyspisteiden keskiarvo asteikolla yhdestä viiteen (1 tyytymätön, 5 tyytyväinen) oli 4.  Joku oppi lisää pilkkusäännöistä, joita moni kommentoi vaikeiksi. Joku taas palautti mieleensä kielenhuollon tärkeyden ja sen, että asiat voi muistaa aivan väärin. Osa huomasi, että olisi hyvä saada vastaavanlainen kertaus säännöllisesti, vaikkapa joka toinen vuosi.

Materiaalin läpikäymiseen osallistujilla meni hyvin vaihtelevasti aikaa. Toinen kertoi selvinneensä kaikesta neljässä tunnissa, toinen taas sanoi aikaa kuluneen kaksi viikkoa. Kokonaisuudesta annetun palautteen mukaan ”sivut olivat havainnolliset ja helppokäyttöiset” ja sisältö oli ”hyvä kompakti kokonaisuus perussäännöistä”.

”Materiaali oli erinomainen, koska se oli tiivistettyä ja helppolukuista. Olisi ollut huomattavasti vaikeampaa ryhtyä lukemaan, jos ’vastassa’ olisi ollut paksu ja yksityiskohtainen kirja. Harjoitukset olivat todella hyviä. Ja parasta niissä oli se, että ne pystyi tekemään usean kerran. Näin oppi meni paremmin perille.”

”Arvostan hyvin paljon sitä, miten paljon tietoa on kiteytetty teoriasivuihin”, kiitteli eräs palautteen antaja. Kurssin teoriasivut olivatkin verkkoympäristönsä takia lyhyitä, ytimekkäitä, tietoiskumaisia. Eräs osallistuja olisi kuitenkin kaivannut hieman laajempaa asioiden käsittelyä.

Useimpiin kurssin harjoituksiin sai vastauksen heti: ”Olin positiivisesti yllättynyt siitä, että harjoitusten tekeminen oli nopeaa, ei tarvinnut varata tuntikaupalla aikaa.” Harjoituksia kuitenkin toivottiin vielä lisää. Palautteiden perusteella tehtäviä lisätäänkin helmikuun 2012 kurssille.

Päivystyspalvelua pidettiin olennaisena osana tämäntyyppistä kurssia: ”Päivystäjä oli helppo tavoittaa, ja palvelu oli nopeaa ja ystävällistä. Kiitos!” ”Vastaus tuli muutamassa minuutissa.”  Lisäksi muidenkin osallistujien kysymyksistä saattoi olla hyötyä: ”Keskustelupalsta oli myös hyödyllinen, koska sitä pystyi seuraamaan reaaliajassa.

Erään kurssilaisen kokemuksia

Lupasihteeri Jaana Kumpula osallistui ensimmäiselle verkkokurssilleen. Hän työskentelee Lahden seudun rakennusvalvonnassa. Työhön kuuluu asiakaspalvelua, erilaisia sihteerintehtäviä, valmiiden lupapäätösten kokoamista, esityslistojen ja pöytäkirjojen valmistamista ja yhä enemmän myös hallinnollisia tehtäviä.

Mitä mieltä olet kurssin sisällöstä?

Mielenkiinnolla odotin mahdollisuutta osallistua kurssille omasta työpisteestä käsin, poistumatta työpaikalta. Tosin käytännössä työkiireiden vuoksi suurin osa kurssista taisi tulla läpikäytyä kotona...

Sisältö oli aika suppea tai sitten odotukseni olivat liian suuret. Kaipasin enemmän tehtäviä erilaisista kielenkäytön ongelmatilanteista.

Oliko kurssi hyödyllinen vai ei? Miksi?

Kurssi oli hyödyllinen pienenä kertauksena tavanomaisiin ongelmatilanteisiin.

Oliko sinulle tärkeää, että kielenhuoltaja päivysti kurssin aikana verkossa ja puhelimessa?

En käyttänyt kielenhuoltajan palvelua, mutta oli erinomaista, että tämä mahdollisuus sisältyi kurssiin. Luin kiinnoatuneena toisten kysymykset ja kielenhuoltajan vastaukset niihin.

Mitä ideoita sait kurssin aikana?

Saamani ideat tai oivallukset liittyivät oikeastaan siihen, että mistä kaikkialta oikeinkirjoituksesta saa tietoa. Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaan tilasin heti, ja sen tiedot tulivat tarpeeseen juuri tekeillä olevan rakennusjärjestyksen tekstiä muokatessani.

Oliko kurssi hankala teknisesti?

Ei ollut teknisesti hankala, päinvastoin.

Kenelle suosittelisit kurssia?

Suosittelen kurssia muillekin kiireisille, joilla ei ole mahdollisuutta irtautua työstä päiväkursseille. Itselläni on myös pieni lapsi, jonka hoitoa on hankala järjestää illaksi tai yöksi, minkä vuoksi on vaikea lähteä kurssille muulle paikkakunnalle. Tämän kokemuksen perusteella voisin osallistua uudelleen verkkokurssille.

Kurssin faktatiedot

  • 33 osallistujaa.
  • Alustana Moodle.
  • Teoriaosuuksien lisäksi kurssilla oli harjoituksia alkukirjaimista, välimerkeistä, yhdyssanoista, numeroista, lyhenteistä ja vierassanojen taivutuksesta.
  • Salasanat olivat voimassa koko maaliskuun ajan.Kouluttaja päivysti kurssilla arkisin kello 10–15. Tänä aikana osallistujat saivat vastaukset kysymyksiinsä joko verkon keskustelupalstalla tai puhelimitse.
  • Kurssi sisälsi materiaalia hieman enemmän kuin koko päivän vastaava kasvokkaiskoulutus.