Juoksevassa tekstissä luvut yhdestä kymmeneen on tapana esittää kirjoitettuina sanoina:

Heille syntyi kahdeksan lasta, joista kaksi oli tyttöä.
Joka neljäs kaupunkilainen vastusti hanketta.
Suomen edustaja hiihti kolmanneksi.

Kirjoitettuina esitetään myös monet vakiintuneisiin sanontoihin sisältyvät luvut suuruudesta riippumatta.

Milloin voi käyttää kolmea pistettä?
seitsemän kuolemansyntiä
Tyttö pelastui yhdennellätoista hetkellä.
Hän ajaa aina tuhatta ja sataa.

Lisäksi tasaluvut sata, tuhat jne. esitetään tekstissä kirjoitettuina sanoina silloin, kun luvun tarkkuus ei ole olennaista:

Pääjuhlassa oli noin sata henkeä; kaikkiaan juhlille osallistujia oli yli kolmesataa.
Määräys koskee satojatuhansia yrittäjiä.
Toimeentulotukea saavien määrä on jo yli miljoona.

Numeroilmaukset ovat lyhyitä, selkeitä ja helposti hahmottuvia. Numeroita käytetäänkin paitsi matemaattisissa, tilastollisissa ja teknisissä teksteissä myös muuten puhuttaessa täsmällisistä tasaluvuista tai vertailtaessa pienempiäkin lukuja:

Laskutehtävä: Laske kankaan metrihinta, kun 3,5 metriä maksaa 52 euroa.
Hankkeelle myönnettiin 100 000 euron määräraha.
Joka 100. messuvieras sai yllätyspalkinnon.
Kanteleryhmään otetaan 4 lasta, rumpuryhmään 6 ja muihin korkeintaan 10 lasta.

Kun mitta- ja rahayksiköistä käytetään lyhenteitä ja tunnuksia, numeron ja lyhenteen välissä on välilyönti:

Laskutehtävä: Laske kankaan metrihinta, kun 3,5 m maksaa 52 €.
Poika oli kasvanut kuukaudessa 2,5 cm!
Luettiin pöytäkirjan 3. §.

Silloin kun luku esitetään kirjoitettuna sanana, mittayksikkökin kirjoitetaan kokonaan (ei siis käytetä lyhennettä):

Poika oli kasvanut kuukaudessa kaksi ja puoli senttimetriä!
Luettiin pöytäkirjan kolmas pykälä.

Sivunumerot, teosten luvut, jaksot yms. ilmaistaan tavallisesti numeroin:

Asiasta mainitaan teoksen luvuissa 4, 5 ja 6.
Nimi on mainittu sivuilla 7, 14, 54, 136 ja 201.
Painovirhe s. 5 ja 22.

Jos tekstissä esiintyvät numerot edustavat eri merkityksiä ja eri tehtäviä, ne erottuvat toisistaan paremmin, kun ne eivät ole välittömästi perätysten:

Kokonaistuotto vuonna 2005 oli 5 350 000 €.
EI: ”Kokonaistuotto oli vuonna 2005 5 350 000 €.”

On selvää, että eri tekstityypeissä lukuja esitetään numeroina tai kirjoitettuina sanoina hieman eri tavoin. Esimerkiksi teknisissä ja muissa tarkkuutta vaativissa teksteissä käytetään selvyyssyistä yleensä numeroita, kun taas vaikkapa kaunokirjallisessa tekstissä käytäntö on vapaampaa.

Numeroilmaus substantiivina

Numeroilmausta käytetään myös substantiivina. Neutraalin yleiskielisiä ovat numeroa tarkoittavat substantiivit sinänsä:

ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, viitonen, kuutonen, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, satanen

Tällaisia ilmauksia käytetään mm. puhuttaessa kouluarvosanoista (kuutonen laulussa), bussi- tai raitiovaunulinjoista (ajaa kolmosella tai nelosella) tai vaikkapa pelikorteista (herttanelonen). Nämä sanat esiintyvät myös monissa kirjaimen ja numeron yhdistelmissä, esim. A4 luetaan usein aa-nelonen ja E4 joko ee-nelonen tai Eurooppa-nelonen (ks. s. 23).

Lisäksi numerosubstantiiveja käytetään ilmaisemassa järjestyslukuja vaikkapa urheilukisoissa, esim. Hän oli pitkään ykkösenä, mutta saapui maaliin vasta nelosena. Monikollisia sanoja kolmoset, neloset, viitoset, kuutoset, seitoset taas käytetään ilmaisemassa samasta raskaudesta syntyneitä.

Tyyliarvoltaan arkisempia ovat sanat vitonen, kutonen, seiska, kasi, ysi ja kymppi: Lainaatko vitosen? Hän sai kutosen matikan kokeesta. Hän matkustaa seiskan tai kympin ratikalla. Hän on kymppiluokalla (= 10. luokalla).

Numeroista yhdyssanoissa (esim. 25-vuotisjuhlat, 7-tiellä, III-olut) ja sanaliitoissa (esim. 3 min:n hoito) ks. s. 23.

Moniosaiset luvut ääneen luettaessa

Kaksiosaisten yhdyslukusanojen kuten 54, 98 taivutusmuodot luetaan kokonaan taivutettuina (poikkeuksina luvut 11–19, joissa loppuosa -toista ei taivu, ks. s.51):

viidessäkymmenessäneljässä (merkintätapa numeroina: 54:ssä)

viidenteenkymmenenteenneljänteen (54:nteen)

kahteentoista (12:een)

Moniosaisten lukujen, etenkin järjestyslukujen, taivutusmuodot ovat kuitenkin pitkiä ja joskus hankalasti muodostettaviakin. Siksi vähintään kolminumeroiset luvut voidaan lukea myös niin, että vain viimeinen osa taipuu.

153:een = sataanviiteenkymmeneenkolmeen tai sataviisikymmentäkolmeen

40 203:lla = neljälläkymmenellätuhannella kahdellasadallakolmella tai neljäkymmentätuhatta kaksisataakolmella

555:nnessä = viidennessäsadannessaviidennessäkymmenennessäviidennessä tai viisisataaviisikymmentäviidennessä

3 760 = kolmastuhannes seitsemässadaskuudeskymmenes tai kolmetuhatta seitsemänsataakuudeskymmenes

Pitopalveluyhtiömme on menestyksellisesti järjestämässä jo 134:nsiä (sadansiakolmansiakymmenensiäneljänsiä tai sadaskolmaskymmenesneljänsiä) hääjuhliaan.