Hahmottamisen helpottamiseksi nelinumeroiset ja suuremmat luvut ryhmitellään yleensä kolmen numeron ryhmiin lopusta alkaen, vaikka ne sinänsä ovatkin yhdyssanoja. Numeroryhmät erotetaan toisistaan välilyönnillä, ei pisteellä. Selvyyssyistä pitkätkin luvut tulisi tekstissä pysyttää samalla rivillä. Tähän voi käyttää sitovaa välilyöntiä tms.

3 085 m
23 100 €
2 856 423 €
3 000 000

Kun luku esitetään kirjoitettuna sanana, se jaetaan osiin samoista kohdista kuin numeroin merkittäessä. Tuhatta pienempi osa kirjoitetaan siis yhdeksi sanaksi, samoin tuhansia osoittava osa, miljoonia osoittava osa jne. Kuitenkin erityisesti pyöreissä luvuissa sanat miljoona, miljardi jne. kirjoitetaan tavallisesti erikseen.

kolmetuhatta kahdeksankymmentäviisi metriä = 3 085 m

kaksikymmentäkolmetuhatta sata euroa = 23 100 €

kaksimiljoonaa kahdeksansataaviisikymmentäkuusituhatta neljäsataakaksikymmentäkolme euroa = 2 856 423 €

kolme miljoonaa = 3 000 000
seitsemän miljardia = 7 000 000 000

Tästä ryhmitystavasta poikkeavasti merkitään ilman välejä mm. vuosiluvut ja monet koodimaiset tunnusluvut. Erilaisia ryhmitysperiaatteita käytetään myös esimerkiksi puhelinnumeroissa (ks. s. 62) ja viitenumeroissa (ks. s. 67).

ikimuistoinen vuosi 2000
SFS 4175
puh. 0400 123 4567
henkilötunnus 120112-123A
kokoelman nro 12345
viitenumero 12345 678999 12345

Luvun desimaaliosaa ei yleensä ryhmitetä:

π ≈ 3,14159

Jos kuitenkin desimaaliosa on pitkä (0,00000153), se voidaan hahmottamisen helpottamiseksi jakaa kolmen numeron ryhmiin desimaalipilkusta alkaen vasemmalta oikealle:

0,000 001 53

Virkkeen aloittaminen numeroilmauksella

Virkkeen voi aloittaa numerolla, jos se on asioiden esittämisjärjestyksen kannalta luontevaa.

5 000 metrin alkukilpailu juostiin sateessa.

2000-luvulle tultaessa yhdistyksen toiminta laajeni entisestään.

Numerolla alkava virke ei kuitenkaan ole selkeä, jos sen edellä on luettelon numero tai numeroon päättyvä virke:

EI: ”Vastauksia saapui yli 100. 50 niistä oli puutteellisia.”

Vastauksia saapui yli 100. Niistä puutteellisia oli 50.