Numeroin merkittyjä lukuja ei pidä kirjoittaa peräkkäin, ellei niitä ole luettelomaisesti rinnastettu toisiinsa välimerkeillä.

Nimi on mainittu sivuilla 7, 14, 54, 136 ja 201.
Kokonaistuotto vuonna 1997 oli 7 350 000 mk.

EI: Kokonaistuotto oli vuonna 1997 7 350 000 mk.