Numeroin merkittäessä luvut jaetaan yleensä kolmen numeron ryhmiin lopusta päin.
(Tekstinkäsittelyssä on huolehdittava siitä, että pitkätkään luvut eivät katkea eri riveille.)

3 000 m
23 100 mk
2 856 423 mk

Lukujen jaksotukseen käytetään yleensä välilyöntiä. Liikekielessä – lähinnä sekeissä ja vekseleissä – numeroryhmät voidaan erottaa myös pisteellä, jos on vaara, että tyhjään väliin voitaisiin lisätä myöhemmin numero.

Kun luku kirjoitetaan kirjaimin, se jaetaan sanoiksi samoista kohdista kuin numeroin kirjoitettaessa.

3 085 m = kolmetuhatta kahdeksankymmentäviisi metriä
23 100 mk = kaksikymmentäkolmetuhatta sata markkaa
2 856 423 mk = kaksimiljoonaa kahdeksansataaviisikymmentäkuusituhatta neljäsataakaksikymmentäkolme markkaa

Etenkin pyöreissä luvuissa sanat miljoona, miljardi jne. kirjoitetaan kuitenkin tavallisesti erikseen.

3 000 000 = kolme miljoonaa (TAI: kolmemiljoonaa)
7 000 000 000 = seitsemän miljardia (TAI: seitsemänmiljardia)

Ryhmityssäännöistä (= jaksotuksesta kolmen numeron ryhmiin) poiketen kirjoitetaan ilman välejä mm. vuosiluvut, monet koodinluonteiset tunnusluvut sekä luvun desimaaliosa. Ryhmityssäännöistä poikkeavat myös mm. puhelinnumerot ja laskujen viitenumerot.

vuosi 2000
SFS 4175
GSM 1800
henkilötunnus 211273-133E
kokoelman nro 45678
π = 3,14159