Siirry sisältöön

4/2002

”Harvoin esiintynevä verbimuoto”, mahdollinen vai mahdoton?

Tarja Riitta Heinonen, Heikki Kangasniemi

Kysymys: Onko suomessa aktiivin 1. partisiipin potentiaalia? Voidaanko pitää käypinä sellaisia ilmauksia kuin sanomalehdestä poimittu …

Kysyttyä

Akrobatiaa yleis- ja ammattikielen välillä

Jari Sivonen

Käytännön kielenhuoltotyössä törmää usein tapauksiin, joissa ammattikielinen tapa puhua on ristiriidassa yleiskielen suositusten kanssa. Niinpä erikoisalojen tekstiä muokatessaan kielenhuoltaja joutuu tasapainoilemaan yleiskielen suositusten ja ammattialan ilmaisutapojen välillä. Käsittelen eräitä arkkitehtikielen verbinvalintoja ja niihin liittyviä kielenhuollon suosituksia semanttisesta näkökulmasta.

Artikkeli

Asiointia R-kioskilla

Vilma Airikka, Aino Koivisto, Katja Rihu

Keskusteluntutkijoita ovat viime vuosina kiinnostaneet ammattilaisen ja asiakkaan väliset keskustelut. Suomessa on tähän mennessä tutkittu …

Artikkeli

Huolta huomisesta – opetuksen näkökulma kielenhuoltoon

Anita Julin

Opettajaa naurattaa, kun Hiidenkiven päätoimittaja lopettaa äidinkielen heikkenevästä osaamisesta huolta kantavan Pää kirjoituksensa (4/2002): ”valtio …

Artikkeli

Jos kautta-sanaa ei olisi?

Raija Lehtinen

Pientä sanaa ”kautta” käytetään usein lauserakenteissa, joissa jokin muu ilmaus olisi selvempi. Aihetta tarkastelee Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan äidinkielen lehtori Raija Lehtinen.

Artikkeli

Kielenhuollon uudet haasteet

Harri Mantila

Nykyinen Suomen kielen lautakunta aloitti toimikautensa kesäkuussa 2000. Toimintansa jäntevöittämiseksi lautakunta laati toimintasuunnitelman, jossa listataan …

Kielenhuollon historia ja periaatteet

Kielentutkija kentällä

Terhi Ainiala, Marja-Leena Sorjonen

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus järjesti yhdessä Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen kanssa …

Artikkeli

Maahanmuuttajien nimijärjestelmistä

Pirjo Mikkonen

Suomessa asuu pysyvästi kymmenistä eri maista muuttaneita ihmisiä, joiden nimet edustavat erilaisia nimijärjestelmiä kuin mihin meillä on totuttu. Mikä nimissä on virallista, mikä epävirallista, mikä on nimien järjestys? Siitä kertoo Pirjo Mikkonen, joka on toimittanut maahanmuuttajien nimijärjestelmiä esittelevän oppaan.

Henkilönnimet

Mikä paikka on Maghreb?

Pirjo Mikkonen

Länsimaiseen viestintään on yleistynyt muoto Maghreb nimestä, joka tarkoittaa Pohjois-Afrikan islamilaisia valtioita Marokkoa, Algeriaa ja …

Kysyttyä

Mitä kielenhuoltaja tekee?

Sari Maamies

Kielenhuoltajan toimenkuvaa ei ulkopuolisen ole helppo hahmottaa. Kielitoimisto saa joskus moitteita siitä, ettei se puutu …

Artikkeli