Siirry sisältöön

3/1989

”Ketä se oli kun pölli mun kirjan”

Matti Vilppula

Eräs viime kevään abiturientti kuvaili ylioppilasaineessaan sairaalatyötä mm. näin: ”Aamulla keräillään sängystä yön aikana putoilleet …

Substantiivit, adjektiivit ja pronominit

Ei voi olla totta! Englannin vaikutusta suomen fraaseissa

Paavo Pulkkinen

Angloamerikkalainen vaikutus nykysuomeen on kenen tahansa selvästi nähtävissä sanaston alalla. Etenkin nuorisoon suuntautuva mainonta pursuaa …

Artikkeli

Eräs muutos

Eija-Riitta Grönros

Kielioppaissa ja sanakirjoissa on tähän asti suositettu, että eräs-sanaa käytettäisiin vain viitattaessa johonkin sellaiseen, ’jonka …

Suomen kielen lautakunta

Kielten nimet

Eeva Maria Närhi

Tekniikan sanastokeskus on kutsunut kokoon työryhmän valmistelemaan tavallisimmin tarvittaville kielten nimille tunnusluetteloa. Tunnuksia tarvitsee sanastokeskuksen termityö, mutta myös kirjasto- ja tietopalveluala. Itse kielten nimissä on eri lähdeteoksissa vaihtelua ongelmiksi asti. Ongelmia käsitteli työryhmän pyynnöstä viime talvena myös suomen kielen lautakunta. Työryhmän nimiasiantuntijajäsen toimistopäällikkö Eeva Maria Närhi selvittelee seuraavassa valintojen taustaa ja kielilautakunnan suosituksia. Mitkä kielten nimet on tarpeen ottaa mukaan tunnusluetteloon, on erikseen pohdittava ja ratkaistava asia.

Artikkeli

lukutaitovuosi

Unesco järjestää vuonna 1990 teemavuoden, jonka otsikkona on International Literary Year. Tarkoituksena on parantaa luku- …

Suomen kielen lautakunta

marksilainen vai marxilainen

Suomen kielen lautakunta kannatti Suomenkielen perussanakirjan toimituksen esitystä, että sanakirjaan otetaan hakusanoiksi sekä ks:lliset että …

Suomen kielen lautakunta

Oluetta on olueton

Anneli Räikkälä

Yksi kuuman kesän uutisista kertoi: ”Jälkikasvunsa kovasta oluenjuonnista huolestuneet dublinilaiset vanhemmat aikovat perustaa Irlannin ensimmäisen …

Artikkeli

Puoli kiloa lauantaita. Sanojen lyhentymisestä

Maija Länsimäki

”Harvo niin gippi o etei pyhäks friskan”, toteaa raumalainen. Puhekielen tyypillisiin piirteisiin kuuluu sanojen lyheneminen. …

Artikkeli

pöytäkirjantarkastaja ja pöytäkirjantarkistaja

Kielenkäytössä on ollut jatkuvana sekaannuksen ja kielitoimiston neuvonnassa kysymysten aiheena tarkastaa ja tarkistaa -verbien käyttö, …

Artikkeli

Radiokielen muutos: tiukasta väljään

Eero Saarenheimo

Radio on koko historiansa ajan ollut niin läheinen perheenjäsen, että sen käytöksestä on huomauteltu niin kuin perhepiirissä ainakin. Tavallista on ollut puuttua radion kielenkäyttöön. Tunnettu radiomies professori Eero Saarenheimo esittelee seuraavassa Ruotsin radion sanankäytön kehitystä käsitelleen väitöskirjan. Samalla hän esittää myös omia näkemyksiään radiossa puhuttavan suomen luonteenpiirteistä.

Artikkeli