Kysymys: Kosmetiikkamainoksissa näkyy puhuttavan silmänaluksista? Eikö oikea muoto olisi silmänaluset?

Vastaus: Silmänalus ja silmänalunen ovat molemmat olemassa olevia sanoja. Ne taipuvat silmänalus, -aluksen, -alusta, -alukset ja silmänalunen, -alusen, -alusta, -aluset. Vastaava sanapari kuin alus ja alunen on nivus ja nivunen, jotka taipuvat nivus, nivuksen, nivusta, nivukset ja nivunen, nivusen, nivusta, nivuset. Taivutettaessa sanojen alus ja alunen sekä nivus ja nivunen yksikön partitiivi on siis samannäköinen (alusta, nivusta). Käytännössä kaikkia taivutusmuotoja voi käyttää rinnakkain ja sekaisinkin.