Vuoden 2009 alusta täysin voimaan tullut kuntalain muutos velvoittaa käyttämään kunnan perustamasta liikelaitoksesta nimitystä kunnan liikelaitos ja määrää, että liikelaitoksen nimessä tulee olla sana liikelaitos (ruotsiksi affärsverk). Kunnallinen liikelaitos on osa kunnan organisaatiota.

Määräystä mekaanisesti seuraamalla syntyy pitkiä nimiä sekä oikeinkirjoitus- ja taivutusongelmia. On syntynyt sellaisia nimiä kuin Kangasalan Vesi -liikelaitos, Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos, Liikelaitos Oulun Tilakeskus, Espoo Catering -liikelaitos, Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitos ja jopa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos -liikelaitos ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos.

Uusien yritysmuotojen nimityksiä voi osittain verrata jo ennestään käytössä oleviin ilmauksiin osakeyhtiö eli oy, julkinen osakeyhtiö eli oyj, kommandiittiyhtiö eli ky, osuuskunta eli osk ja keskinäinen vakuutusyhtiö. Ne voivat esiintyä nimen alussa ennen nimen yksilöivää osaa tai nimen lopussa ja myös lyhenteenä: Osakeyhtiö Kuljetin, Siemens Osakeyhtiö, Kemijoki Oy, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola. Myös toimialaa ilmaisevat nimitykset ilmaistaan monesti nimen alussa: Hotel Arthur, Kampaamo Tuulia, Kiinteistöpalvelu Exact Clean Oy.

Miten olisi parasta nimetä kunnalliset liikelaitokset? 

Yritysmuoto nimen alkuun. Yksinkertaisin ja monesti suositettavin tapa on sijoittaa kunnan perustaman liikelaitoksen yritysmuotoa ilmaiseva sana liikelaitos nimen alkuun. Silloin nimeä voi taivuttaa sen viimeisen osan mukaan. Juoksevassa tekstissä liikelaitos-sanan voi jättää poiskin, kun nimi toistuu tai kun tieto muuten ilmenee selvästi  asiayhteydestä Voidaan siis sanoa Liikelaitos Oulun Tilakeskuksessa tai vain Oulun Tilakeskuksessa. Myös ruotsin kielessä suositetaan osan liittämistä alkuun: Affärsverket Esbo Catering, Affärsverket personalutvecklingstjänster, Affärsverket Västra Nylands räddnigsverk. Tällä tavoin saadaan kaksikielisissä kunnissa suomen- ja ruotsinkielinen nimi myös tarkemmin vastaamaan toisiaan.

Yhdysmerkki tai suoraan yhteen. Jos sana liikelaitos halutaan sijoittaa nimen loppuun, oikeinkirjoitus vaatii jo enemmän: erisnimen kaltaisen ilmauksen edelle tulee hahmottamisen vuoksi ja suomen kielen vakiintuneen oikeinkirjoituksen mukaan yhdysmerkki, esimerkiksi Tilakeskus-liikelaitos. Jos varsinainen nimi koostuu useasta osasta, ennen yhdysmerkkiä tulee myös sananväli: Vantaan työterveys -liikelaitos. Silloin kun sekaannuksen vaaraa ei ole eikä asiayhteydessä ole tarvetta tuoda esiin yritysmuotoa, voidaan sana liikelaitos jättää pois ja puhua esimerkiksi vain Tilakeskuksesta. Tapauksissa, joissa kohteen tarkoite eli ”laji” ei näy suoraan yksilöivästä nimenosasta, nimitys voidaan kirjoittaa suoraan yhdyssanaksi: esimerkiksi Vantaan työterveysliikelaitos (vrt. valtion liikelaitokset Luotsausliikelaitos ja Varustamoliikelaitos).

Liikelaitoskuntayhtymä. Vastaavalla tavalla voidaan menetellä myös nimissä, joihin laki vaatii ilmauksen liikelaitoskuntayhtymä. ”Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän oikaisuvaatimuslautakunta” olisi hieman ymmärrettävämpi muodossa Liikelaitoskuntayhtymä Pohjois-Satakunnan peruspalvelun oikaisuvaatimuslautakunta. Tapauksissa, joissa nimi päättyy johonkin toimintoa tms. ilmaisevaan yleissanaan, nimen hahmottaminen saattaa vaikeutua: lukija ei tiedä, liittyykö esimerkiksi sana peruspalvelu liikelaitoksen nimeen vai määrittääkö se sanaa oikaisuvaatimuslautakunta. Jos yritysmuotoa kuvaava sana liitetään nimen loppuosaan, ilmaus voidaan kirjoittaa joko Pohjois-Satakunnan peruspalvelu -liikelaitoskuntayhtymä tai Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Kahdessa ensiksi mainitussa tapauksessa sana liikelaitoskuntayhtymä voidaan jättää pois samantyyppisissä tapauksissa kuin liikelaitos-sanakin.

Isot alkukirjaimet. Vakiintuneen oikeinkirjoituksen mukaan näissä nimissä vain ensimmäinen alkukirjain on iso, ellei nimiin sisälly toista erisnimeä.

Lyhenne. Mahdollista on, että sana liikelaitos lyhenee nimissä ll:ksi oy:n tapaan ja ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä kunnissa käytettävä affärsverk av:ksi ab:n tapaan. Selvempi, tekstistä ja valtion liikelaitoksista paremmin erottuva lyhenne olisi kl tai kll (= kunnallinen liikelaitos). Nämä lyhenteet eli yritysmuodon tunnukset voivat olla joko pisteellisiä tai pisteettömiä, kuten oy. Liikelaitoskuntayhtymän lyhenne voisi olla lky. Lyhyitä tunnuksia käyttämällä saataisiin pitkät nimiketjut edes astetta sujuvimmiksi.

Myös lainsäädännössä on syytä pyrkiä siihen, että kieltä ja nimistöä käytetään sujuvasti. Tarvittaessa voi valmisteluvaiheessa käyttää avuksi kieliasiantuntemusta, jota varten valtiolla on oma laitoskin, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimistoineen.