Kysymys: Pistekirjoituksesta puhuttaessa tarvitaan sanaa myös tavanomaiselle (yleensä painetulle) kirjoitukselle. Kumpi on oikea termi, mustakirjoitus vai mustavalkokirjoitus?

Vastaus: Muun muassa Näkövammaisten kirjastossa Celiassa pistekirjoja ja -lehtiä tuotettaessa, siis ammattipiireissä, käytetään sanaa mustavalkokirjoitus mustakirjoituksen rinnalla. Mustavalkokirjoitus on aiemmin ollut yleisemminkin käytössä, mutta Braille-neuvottelukunnan julkaisemassa oppaassa Pisteet 2000 terminä on lyhyempi mustakirjoitus. Puhutaan myös esimerkiksi mustapainosteksteistä, mustapainoskirjoista jne.