Kysymys: Miksi käytetään sanaa presidentti puhuttaessa Martti Ahtisaaresta, vaikka hänen presidenttikautensa on jo kaukana takanapäin? Esimerkiksi: ”Tilaisuuteen osallistuivat muun muassa presidentti Martti Ahtisaari ja Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton.”

Vastaus: Kulloisenkin Suomen valtionpäämiehen virallinen nimike on tasavallan presidentti. Kun tasavallan presidentti luopuu tehtävästään, hän saa käyttää arvonimeä  presidentti. Presidenttejä voi siis olla useita, tasavallan presidenttejä vain yksi kerrallaan. Tätä käytäntöä noudatetaan puhuttaessa Suomen entisistä tasavallan presidenteistä. Muiden maiden käytännöt voivat poiketa omastamme, joten selvintä on käyttää selittäviä määreitä heistä puhuttaessa, esimerkiksi Yhdysvaltain entinen presidentti Clinton.