Rivi vaalimainoksia telineissä puiston laidalla.
Vuoden 2021 kuntavaalimainontaa Helsingissä. Kuva: Henna Leskelä, Kotus.

Kysymys

Milloin kunnallisvaalit muuttuivat nimeltään kuntavaaleiksi?

Vastaus

Suomessa järjestettiin pitkään kunnallisvaaleja, mutta vaalien nykyinen nimitys on kuntavaalit. Nimitys muuttui vähitellen.

Muutokselle antoi alkusysäyksen kunnallislain muuttuminen kuntalaiksi vuonna 1995. Tuolloin vaalien nimitys jäi lakiin vielä vanhassa muodossaan. Lyhempi ilmaus kuntavaalit alkoi kuitenkin vähitellen esiintyä esimerkiksi mediassa.

Vuoden 2015 kuntalaissa kunnallisvaalit-sana vihdoin poistettiin ja sen tilalle otettiin kuntavaalit. Kuntavaalit-nimisenä vaalit järjestettiin ensimmäisen kerran siis vuonna 2017.

Kunnallisvaalit-sana jää kielen historiaan esimerkiksi vanhempiin sanakirjoihin ja lukuisiin vanhoihin asiakirjoihin.

Yksikkö vai monikko?

Monet vaalien nimitykset ovat vakiintuneet joko yksikköön tai monikkoon. Monikollisia ovat kuntavaalien lisäksi muun muassa eduskuntavaalit, seurakuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Yksiköllisiä ovat kunnanjohtajan vaali ja puheenjohtajan vaali.

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.

Jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. (Kuntalaki 2015, § 41)

Joissakin tapauksissa voi käyttää kumpaa tahansa muotoa: presidentinvaali ~ presidentinvaalit. Monikkomuoto korostaa tapahtumaa tai tilaisuutta, kun taas yksikössä korostuu valintatoimituksen näkökulma:

Ketkä kaikki ovat jo kertoneet halukkuudestaan asettua ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleissa?

Tasavallan presidentti valitaan välittömällä kansanvaalilla. Vaalioikeus presidentinvaalissa on jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta. Säännönmukainen presidentinvaali toimitetaan joka kuudes vuosi. (Presidentti.fi)

Yksikön ja monikon ero näkyy paitsi substantiivin muodossa myös predikaattiverbin valinnassa:

Kuntavaalit ovat tärkeä mediatapahtuma.

Kunnanjohtajan vaali oli pikainen.

Muu vastaava sanasto

Se, että aiemmat nimitykset kunnallislaki ja kunnallisvaalit korvautuivat lyhemmillä ilmauksilla kuntalaki ja kuntavaalit, on osa laajempaa kehitystä. Muutama muukin aikoinaan kunnallis-alkuinen yhdyssana on jo korvautunut tai korvautumassa lyhemmällä kunta- tai kunnan-alkuisella ilmauksella.

Esimerkiksi kunnallishallituksesta on tullut kunnanhallitus ja kunnallistaloudesta puolestaan kuntatalous tai kunnan talous. Valtuusto-sanasta määrite jätetään usein kokonaan pois. Myös kunnallisvero-sanan tilalla voidaan yleiskielessä käyttää kuntavero-sanaa.

Kunnassa on (kunnan)valtuuston lisäksi kunnanhallitus, joka johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kunnat keräävät kahdenlaisia veroja. Kuntalaisten tuloista kerätään kunnallisveroa eli kuntaveroa ja kiinteistöistä kiinteistöveroa.