Tuhannet ja miljoonat eurot ovat ottaneet paikkansa teksteissä markkojen rinnalla. Miten niistä muodostetaan lyhenteitä?

Miljoona euroa lyhennetään samojen periaatteiden mukaan kuin miljoona markkaa. Koska euro on lyhyt sana, sen voi yleensä jättää lyhentämättä ja lyhentää vain sanan miljoona, siis milj. euroa. Tällainen lyhentämistapa sopii paitsi taulukon otsikkoriville myös juoksevaan tekstiin. Jos lyhyempi ilmaus on välttämätön, voidaan sama miljoonan lyhenne liittää euron lyhenteisiin, siis milj. € tai milj. e (ja siellä missä käytetään muitakin valuuttakoodeja, milj. EUR).

Tämä tapa lyhentää on selvä ja mahtuu hyvin taulukoiden ja kuvioiden otsikkoriveille, jopa sarakkeisiinkin. Miljoonasta markasta on käytössä myös lyhyempi lyhenne Mmk, johon iso M (= mega eli miljoonakertainen) on lainattu SI-järjestelmän etuliitteistöstä, vaikka markan lyhenne ei SI-järjestelmään kuulukaan. Jos samaa muodostustapaa sovelletaan euron lyhenteisiin, saadaan tulokseksi lyhenteet M€ ja Me (sekä MEUR). Ne eivät kuitenkaan ole uutuutensa ja lyhyytensä vuoksi yhtä selviä kuin pitemmät muodot eli milj. € jne. Juoksevassa tekstissä näitä lyhenteitä ei siksi kannata käyttää. Taulukoissa ja kuvioissakin tilan löytäminen useimmiten onnistuu järjestelyn avulla.

Tuhannelle markalle ei ole suositeltu mitään lyhennettä, mutta lyhennettä tmk on käytetty. Jos samaan tapaan muodostaa tuhannen euron lyhenteitä, ne olisivat t € ja te (sekä tEUR). Varsinkin euron merkkiin ja valuuttakoodiin tuhat-sanan t sopii huonosti. Lukijalle nämä lyhenteet ovat vielä oudompia kuin M-alkuiset miljoonan euron lyhenteet, joten niitä kannattaa välttää. SI-järjestelmästä ei ole avuksi tähän ongelmaan: iso M yhdistyy mukavasti sanaan miljoona, mutta tuhatkertaista merkitsevä etuliite kilo (jonka lyhenne on pieni k) on useimmille vieras, eivätkä k-alkuiset lyhenteet (esimerkiksi k € tai kEUR) ole siksi suositeltavia. Juoksevassa tekstissä tuhannet eurot voidaan kirjoittaa kokonaisina numeroina. Taulukkojen tekijät selviävät yleensä ongelmasta kertomalla otsikkorivillä esimerkiksi, että summat ovat tuhansia euroja. Lyhyempi tapa on kirjoittaa sarakeotsikkoon tai ensimmäiseen sarakkeeseen tuhatta euroa tai tuhat €. Selviä ovat myös koodimaiset ilmaukset 1 000 euroa, 1 000 jne.