EU-käännöstyön yhteydessä on törmätty tarpeeseen löytää lyhenne ilmaukselle miljoona ecua. Joissakin käännöksissä on käytetty lyhennettä ”Mecu” (MECU ~ mecu), joka rinnastuu miljoonan markan lyhenteeseen Mmk. Iso M-kirjain ei kuitenkaan ole varsinainen miljoonan lyhenne; Mmk-lyhennekin on poikkeuksellinen, ja sitä suositellaan käytettäväksi vain taulukoissa yms., joissa on vähän tilaa. Miljoonan varsinainen lyhenne on milj.: siis milj. mk, samoin milj. ecua (huomaa, että ecu-sanaa on taivutettava).

Toinen suurien summien ilmaisemiseen liittyvä lyhenneongelma on tuhat-sanan lyhentäminen. Tuhannen ilmaisemiseen ei ole lyhennettä. Lyhenne t tarkoittaa ’tuntia’, ja kansainvälisessä SI-järjestelmässä sen merkitys on ’tonni’. Onpa joskus näkynyt käytettävän myös SI-järjestelmään kuuluvaa tuhatkerrannaisuuden tunnusta k (”kmk” olisi kai luettava ’kilomarkkaa’, vrt. km). Lyhenteet ”tmk” ja ”kmk” eivät siis ole suositeltavia.