Kysymys: Ruotsiin menevän laivan voi ilmaista joko proprilla Ruotsin-laiva tai appellatiivilla ruotsinlaiva. Ruotsin-laiva tarkoittanee mitä tahansa Ruotsiin ajavaa laivaa, mutta entä ruotsinlaiva? Tarkoitetaanko sillä nimenomaan matkustajalaivaa? En ole törmännyt vaikkapa ”vironlaivaan” tai ”tallinnanlaivaan”, vaikka Viroon kulkee samanlaisia laivoja kuin Ruotsiin. Ovatko Tallinnaan kulkevat laivat nimenomaan ruotsinlaivoja? Ei toisaalta puhuta myöskään ”brysselinkoneesta” eikä ”joensuunjunasta”. Puhumattomuuden ymmärtää, sillä Brysseliin lentävä kone ja Joensuuhun menevä juna eivät poikkea muista lentokoneista eivätkä junista, toisin kuin ruotsinlaiva Saksan-laivasta. Ruotsinlaiva merkitsee siinä tapauksessa laivaa, joka on sekä huvittelupaikka että kuljetusväline.

Kovin vanha keksintö ei ole niin sanottu ro-pax-alus. Se on laiva, joka kuljettaa rahtia mutta ottaa myös matkustajia. Mikä on laivatyypin suomenkielinen nimi? Matkustaja-autolautta se ei ole, mutta entä rahtimatkustajalaiva? Samantyyppisiä tapauksia on muitakin: ro-ro-alus, ro-lo-alus, lo-lo-alus. Miten tämmöisiä laivoja pitäisi nimittää suomeksi, ja mitkä ovat niiden oikeaoppiset lyhenteet? Aiempien esimerkkien lisäksi näkee käytettävän Ro-Ro, Ro Ro, Ro/Ro ja ro/ro -tyyppisiä lyhenteitä.

Sami Takala
toimitussihteeri, Laiva


Vastaus: Kirjoitusasun Ruotsin-laiva rinnakkaismuotona on tosiaan pienellä ja yhteen kirjoitettu ruotsinlaiva. Sillä tarkoitetaan matkustajalaivoja, joilla myös huvitellaan, mutta jotka kyllä kulkevat nimenomaan Ruotsiin ja takaisin. Pienikirjaimisuuden mahdollistaa (isokin alkukirjain on aina oikein) se, että sanasta on muodostunut yleiskäsite, jollaista Tallinnan-laivoista ei ainakaan vielä ole tullut.

Ro-ro ja lo-lo

CD-Perussanakirjassa on hakusana ro-ro-alus (huom. lyhenteen pienet alkukirjaimet), joka siis on alustyypistä meillä käytössä oleva sana. Selitteenä on ”alus, joka kuljettaa omilla pyörillään liikkuvia tavarayksiköitä.” Lyhenne ro-ro tulee englannin sanoista roll on, roll off .

Samaan tapaan muodostettu lyhenne lo-lo, (engl. lift on, lift off) tarkoittaa lastaamista nostureiden avulla.

Ro-pax-alus

Edellä mainittuja uudempi laivatyyppi on ro-pax-alus, jossa Tekniikan Sanastokeskuksen selvityksen mukaan yhdistyvät ro-ro-rahtialuksen ja matkustaja-aluksen ominaisuudet. Lyhenteen jälkiosa pax viittaa matkustajaan (engl. passenger). Alan sanastoissa ei ainakaan toistaiseksi ole suomalaistettua vastinetta, mutta ainakin yleiskieleen sopisi hyvin matkustaja-rahtilaiva – huom.: sanojen matkustaja ja rahti välissä on yhdysmerkki, joka osoittaa, että yhdyssanan osat ovat rinnasteisia.

Riitta Eronen