Lokakuussa 2009 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen aineistopalvelussa Kainossa ilmestyi verkkojulkaisu Maiden nimet seitsemällä kielellä. Siinä esitetään maailman itsenäisten valtioiden ja niiden kaukaisten erillisalueiden nimet suomeksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Venäjän kyrilliset kirjaimet on lisäksi translitteroitu suomen kansallisen translitteroinnin mukaan. Paitsi, että julkaisussa esitetään maiden nimet seitsemällä kielellä, myös koko sivusto on käännetty näille kielille. Kyseessä on siis monikielinen julkaisu, joka on tarkoitettu myös suomea taitamattomien käyttöön.

Verkkojulkaisu sisältää 195 itsenäisen valtion ja 68 epäitsenäisen alueen nimeä. Mukana ovat myös Länsi-Sahara, Palestiina, Hongkong, Macao, Taiwan, Antarktis ja Venäjän federaation 21 tasavaltaa. Työn pohjana on ollut Saara Welinin toimittama Maiden nimet suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, ranskaksi ja saksaksi vuodelta 2003. Sitä edelsi Eeva Maria Närhin vuonna 1994 toimittama kirja Maiden nimet kuudella kielellä. Koska edellisestä julkaisusta on kulunut jo viisi vuotta, oli  aika tarkistaa maiden ja alueiden nimien nykytilanne, sillä nimet muuttuvat. Syitä nimenmuutoksiin ovat mm. vallan vaihtuminen maassa, epäitsenäisen alueen emämaasuhteessa tapahtuva muutos ja valtion itsenäistyminen.

Lähteet ja esitystapa

Maiden nimien tarkistuksessa käytetty tärkein lähde on ollut YK:n paikannimiasiantuntijaryhmän maiden nimistä antamat suositukset. Eri kielten omat käytännöt on poimittu luotettavimmiksi katsotuista lähteistä. Alueiden nimet ovat eri kielten omista lähteistä, sillä YK ei ole antanut suosituksia niiden nimistä.

Kullakin nimellä on oma sivunsa, jolla se esitetään edellä mainituilla kielillä. Nimestä esitetään sekä lyhyt että pitkä virallinen muoto, jos ne on saatu luotettavista lähteistä (esimerkiksi Alankomaat, Alankomaiden kuningaskunta).  Mukana on myös yleisesti käytettyjä epävirallisia nimimuotoja (Hollanti). Jos YK käyttää maan nimestä vain joko lyhyttä tai pitkää muotoa, siitä on huomautettu. Jos kielen oma käytäntö poikkeaa YK:n suosituksista, on se mainittu erikseen.  Englannin- ranskan- ja saksankielisistä nimistä annetaan myös artikkelitietoja,   ranskan- ja saksankielisistä lisäksi tietoa kieliopillisista suvuista.

Muutoksia ja uusia nimiä

Aikaisempaan maiden nimien julkaisuun verrattuna on tapahtunut kaksi merkittävää nimiin vaikuttanutta muutosta: 17. helmikuuta 2008 Kosovo julistautui itsenäiseksi ja siitä tuli Kosovon tasavalta. Kaikki maat eivät ole Kosovon itsenäisyyttä tunnustaneet, mutta Suomen näkökulmasta Kosovo on itsenäinen maa. Alkukeväällä 2009 Boliviassa astui voimaan uusi perustuslaki ja nimi Bolivian tasavalta muuttui Bolivian monikansaiseksi valtioksi.

Vatikaani eli Vatikaanivaltio ja Pyhä istuin on uudessa julkaisussa esitetty eri sivuilla. Nämä kaksi kokonaisuutta kyllä liittyvät läheisesti toisiinsa, mutta niillä on eri tarkoitteet: Vatikaani on oma valtionsa. Pyhä istuin taas tarkoittaa paavin virkaa ja myös katolisen kirkon ylintä hallintoa. Pyhä istuin hallinnoi itsenäistä Vatikaanivaltiota, ja sillä on tarkkailijajäsenen asema YK:ssa. YK:n dokumenteissa nimeä Vatikaanivaltio käytetään vain Kansainvälistä televiestintäliittoa (ITU) ja Maailman postiliittoa (UPU) koskevissa teksteissä. Sen sijaan puhekielessä Vatikaanilla tarkoitetaan sekä Vatikaanivaltiota että paavin palatsia. 

Vanhentuneina niminä vanhaan maiden nimien julkaisuun verrattuna poistettiin Tšekinmaa ja Arabiemiirikuntien liitto. Tšekin tasavallan lyhyt nimi on Tšekki, ja Arabiemiirikuntien, epävirallisesti Arabiemiraattien tai Emiraattien, pitkä virallinen nimi on Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Uudistuksia termeissä

Pienempiä muutoksia aiempaan julkaisuun verrattuna ovat maiden ja alueiden nimien termistöä koskevat muutokset. Termimuutoksiin on nähty aihetta, kun suomenkielistä nimeä on verrattu muiden kielten nimivastineisiin.

Alue ja territorio

Epäitsenäiset alueet, joihin on ennen viitattu lähinnä termillä alue, ovat nyt territorioita: Guamin territorio, Heard ja McDonaldinsaarten territorio, Joulusaaren territorio, Norfolkinsaaren territorio. Näille nimille ei ole aikaisemmin esitetty pitkiä virallisia nimiä. Suomen sana territorio vastaa hyvin erikielisiä nimivariantteja: Guamin territorio on englanniksi Territory of Guam, ranskaksi Territoire de Guam ja saksaksi Territorium Guam.

Kielitoimiston sanakirjan mukaan territorio tarkoittaa ’suoraan keskushallinnon alaista vajaaoikeuksista liittovaltion aluetta’. Guam on Yhdysvaltojen territorio ja Heard ja McDonaldinsaaret, Joulusaari ja Norfolkinsaari Australian territorioita. Sanan alue merkityssisältö on paljon väljempi ja tässä yhteydessä epätarkka. Alueeksi jäi kuitenkin vanha ja vakiintunut nimi Brittiläinen Intian valtameren alue.

Yhteisö

Uusia yhteisö-loppuisia nimiä ovat Australian yhteisö ja Puerto Ricon yhteisö. Näiden nimien englanninkielisissä varianteissa esiintyy monitulkintainen termi commonwealth. ”Commonwealtheja” ovat myös Bahama, Dominica ja Pohjois-Mariaanit, joten suositukset muuttuivat seuraavasti: Bahaman liittovaltio > Bahaman yhteisö, Dominican liittovaltio > Dominican yhteisö, Pohjois-Mariaanien liittovaltio > Pohjois-Mariaanien yhteisö.

Sanaan yhteisö loppuvia ovat myös nimet Saint-Pierre ja Miquelonin alueellinen yhteisö ja Wallis ja Futunan yhteisö. Nämä molemmat ovat Ranskan merentakaisia paikallishallintoalueita. Nimien ranskankieliset variantit ovat Colléctivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ja Collectivité de Wallis-et-Futuna, ja englanniksi nimet ovat Territorial Collectivity of Saint Pierre and Miquelon ja Collectivity of Wallis and Futuna.

Sana yhteisö tarkoittaa ’elämänmuodon, taloudellisten t. aatteellisten päämäärien tms. perusteella kokonaisuuden muodostavaa ihmisryhmää’. Suora käännös ranskan sanasta colléctivité olisi kollektiviteetti, mikä on selkosuomeksi suunnilleen yhteisö.

Federaatio

Sana federaatio ’liitto; liittovaltio’ on jo vakiintunut nimiin Venäjän federaatio ja Saint Christopher ja Nevisin federaatio. Koska sana federaatio on sanan liittovaltio synonyymi, on myös Mikronesian liittovaltion rinnakkaisnimeksi annettu yksinkertaistaen Mikronesian federaatio (sanatarkka käännös olisi Mikronesian federoituneet valtiot). Termien erot ovat pieniä, ja kun ei voida tietää, mitä vivahteita nimeäjät ovat aikoinaan painottaneet, on sanatarkkoihin käännöksiin turha pyrkiä.

Yhdysvallat

Osa käännöksistä on voinut vakiintua kieleen niin, että ne kannattaa sen vuoksi säilyttää; esim. Amerikan yhdysvallat olisi nykykäännöksenä ’Amerikan yhdistyneet valtiot’. Vanhan yhdysvallat-käännöksen mukaan on nimetty suomeksi myös Meksikon yhdysvallat.

Liitto ja unioni

Nimissä Komorien liitto ja Myanmarin liitto loppuosa voitaisiin korvata myös sanalla unioni. Onhan meillä Euroopan unionikin. Esim. englanniksi nimet ovat Union of the Comoros ja Union of Myanmar. Nimien Komorien unioni ja Myanmarin unioni käyttö on kuitenkin niin harvinaista, että maiden nimet ‑verkkojulkaisuun päätettiin ottaa vain vakiintuneet nimet Komorien liitto ja Myanmarin liitto.

Maiden nimien taivutuksesta

Maiden nimet seitsemällä kielellä ‑verkkojulkaisussa ei anneta ohjeita nimien taivuttamisesta. Suomenkielisten nimien paikallissijataivutussuositukset voi katsoa Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen  verkkosivulta Maat, pääkaupungit ja kansalaisuudet(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (www.kotus.fi ).

Maiden ja alueiden virallisissa suomenkielisissä pitkissä nimissä on luonnollisesti käytetty genetiiviä, esimerkiksi Suomen tasavalta. Yhdistelmänimistä, kuten Saint-Pierre ja Miquelon (paikallissijataivutus Saint-Pierre ja Miquelonissa, suomen kielen lautakunnan suositus vuonna 2000), annetaan  uudessa verkkojulkaisussa kaksi mahdollista tapaa muodostaa pitkä nimi: Saint-Pierre ja Miquelonin alueellinen yhteisö ja Saint-Pierren  ja Miquelonin alueellinen yhteisö.Edellinen on johdonmukainen muodoste kollektiivisesta maannimestä. Jälkimmäistä tapaa voi käyttää selvyyden vuoksi etenkin silloin, jos osat muuten saatettaisiin tulkita kahdeksi eri kohteeksi.

Vertailua kielten välillä

Kiinan, Kazakstanin, Tadžikistanin ja Uzbekistanin ympäröimästä valtiosta Кыргызстан – Kyrgyzstan käytetään suomen kielessä yleisimmin nimiä Kirgisia, Kirgisistan ja Kirgistan. Nämä nimiasut ja niiden keskinäinen järjestys on nimistönhuollossa toistuva kysymys. Suomen kielessä äänteellisesti lähinnä maan omakielisen nimen kirjoitusasua näistä on  Kirgistan, kun taas etymologisesti korrekteina on pidetty muotoa Kirgizistan ja sen suomalaistetumpaa asua Kirgisistan. Tätä nimeä voi hyvin käyttää, vaikka nimi Kirgisia vielä onkin yleisempi.

Myös muissa kielissä kyseisestä nimestä on variantteja. Esim. Commission nationale de toponymie, joka on Ranskassa hallituksen neuvonantaja maantieteellisissä nimissä, käyttää ranskan kielessä muotoja Kirghizstan ja Kirghizie YK:n suosittaman nimen Kirghizistan sijaan. Ruotsiksi nimi on Kirgizistan, saameksi Kirgisia tai Kirgisistan, englanniksi Kyrgyzstan, saksaksi Kirgisistan tai Kirgisien ja venäjäksi Kyrgyzstan tai Kirgizija.

Tämä mahdollisuus vertailla maiden nimiä toisiinsa eri kielillä onkin yksi kiinnostavimmista maiden nimet ‑verkkojulkaisun tarjoamista mahdollisuuksista. Verkkoaineistosta voi myös esimerkiksi tarkistaa maiden viralliset pitkät nimet kolmella kotimaisella ja tutkailla epävirallisia nimiä. Kumpi olikaan oikein, Viro vai Eesti?

Kirjoittaja työskentelee Kielitoimistossa nimistönhuoltajana. Hän on toimittanut verkkojulkaisun Maiden nimet seitsemällä kielellä, joka on verkossa osoitteessa http://kaino.kotus.fi/maidennimet(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).