Kotimaisten kielten keskuksessa on tekeillä maahanmuuttajasanakirjojen sarja. Ensimmäistä, suomi–somali-sanakirjaa, alettiin laatia syksyllä 2012 kahden somalin kielen toimittajan, Liban Ali Hersin ja Abdi Mussen voimin. Syksystä 2014 alkaen Ali Hersi on laatinut sanakirjaa yksin, ja Musse lukee ja kommentoi Ali Hersin toimittamaa aineistoa.Työ on ehtinyt niin pitkälle, että suuri osa sanakirjaa julkaistaan verkossa vuoden 2017 aikana.

Kaikilla Kotuksen maahanmuuttajasanakirjoilla on sama, noin 30 0000 suomenkielisen hakusanan pohja ja yhteiset esimerkit. Sanakirjojen toimittajat joutuvat kohtaamaan monenlaisia pulmia etsiessään oikeita vastineita ja esimerkkien käännöksiä. Vaikeimpia ovat ehkä eri alojen termit, joita on valittu sanakirjaan kääntäjien ja tulkkien työtä helpottamaan. Suurelle osalle ei ole olemassa suoraa vastinetta, vaan ne joudutaan selittämään. Esimerkiksi henkilötietolaki on somaliksi sharciga dhowridda macluumaadka shakhsi ahaaneed, suomeksi yksityisyyttä t. henkilökohtaisia tietoja suojaava laki.

Termien ohella monille eläimille, kasveille ja jopa väreille joudutaan antamaan selittävä vastine. Niinpä hakusana majava on somaliksi xayawaan dhirxagato ah oo ku nool xeebaha biyoolayda oo dhogortooda koofiyado ama madax gashi iwm. laga sameeyo, suomeksi vesistöjen rannoilla elävä jyrsijäeläin, jonka turkista tehdään päähineitä yms. Hakusana harmaa on boor, dambas, midabka dambaskaeli tuhkanvärinen. Eläimille ja kasveille annetaan sanakirjassa myös tieteellinen nimi.

Syksyllä 2015 aloitettiin seuraava maahanmuuttajasanakirja, kurdin kielen toisen päämurteen kurmandžin sanakirja. Kurmandžin puhujat tulevat Turkista, Syyriasta, Iranista, Irakista ja Armeniasta, ja heitä on arvioitu olevan yli 20 miljoonaa. Suomessakin on useita tuhansia kurmandžin puhujia, mutta yhtään suomi–kurmandži-sanakirjaa ei ole ennestään olemassa. Kotuksessa kurmandžin sanakirjaa laativat Ali Bayrakli ja Husein Muhammed.

Kurdin toinen päämurre on nimeltään sorani, ja myös sen puhujia on Suomessa paljon. Kurmandži ja sorani eroavat toisistaan ääntämisen, sanaston ja muoto-opin kannalta niin paljon, etteivät niiden puhujat juurikaan ymmärrä toisiaan. Lisäksi kurmandžia kirjoitetaan latinalaisin ja sorania arabialaisin aakkosin. Kotuksessa onkin myöhemmin tarkoitus laatia myös suomi–sorani-sanakirja.

Kaikilla kurdin puhujilla on suuri tarve saada sanakirja, joka tukee suomen opiskelua, toimii tulkkien ja kääntäjien apuvälineenä ja auttaa ylläpitämään oman kielen taitoa. Sekä kurmandžin että soranin sanakirjoja on aiemmin julkaistu muissa Pohjoismaissa mm. maahanmuuttajille tarkoitetussa Lexin-sanakirjasarjassa.

Kurmandžin fraaseja