FIM Suomen markka(a) (valuutan tunnuksena)
FINNFUND (myös Finnfund) Teollisen yhteistyön rahasto oy
FK (myös fil. kand.) filosofian kandidaatti
fl floriini(a)
FL (myös fil. lis.) filosofian lisensiaatti
FM 1) (myös fil. maist.) filosofian maisteri; 2) frekvenssimodulointi
fr frangi(a)
ft. engl. foot, englanninjalka(a)
FT (myös fil. toht.) filosofian tohtori
FTP engl. file transfer protocol, eräs tiedonsiirtokäytäntö Internetissä
FUNET (myös Funet) engl. Finnish University and Research Network, Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tietoverkko

G

g gramma(a)
G giga- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin 9)
gal gallona(a)
GATT (myös Gatt) engl. General Agreement on Tariffs and Trade, kansainvälinen tullitariffi- ja kauppasopimus
Gestapo (hist.) saks. Geheime Staatspolizei, kansallissosialistisen Saksan salainen valtionpoliisi
GL Geodeettinen laitos
GM geeniteknisesti muokattu, muuntogeeninen
GME geeniteknisesti muokattu, muuntogeeninen elintarvike
GMO geeniteknisesti muokattu, muuntogeeninen organismi (kasvi- tai eläinlaji)
gon gooni(a)
GP ransk. Grand Prix
GSM engl. Global System for Mobile Communication, eurooppalainen matkapuhelinverkko
GTK Geologian tutkimuskeskus
Gy gray(tä)
G7 engl. group seven, ryhmä 7, maailman seitsemän teollistuneinta maata
G8 engl. group eight, ryhmä 7 sekä Venäjä

H

h 1) tunti(a) (SI-järjestelmässä); 2) hehto- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin 2)
H 1) vedyn kemiallinen merkki; 2) henry(ä)
ha hehtaari(a)
HA hovioikeuden auskultantti
hallinton. hallintonotaari
hallinto-opin kand. hallinto-opin kandidaatti
hallintot. kand. (myös HK) hallintotieteiden kandidaatti
hallintot. lis. (myös HL tai HTL) hallintotieteiden lisensiaatti
hallintot. maist. (myös HM tai HTM) hallintotieteiden maisteri
hallintot. toht. (myös HT tai HTT) hallintotieteiden tohtori
hammaslääket. kand. (myös HLK) hammaslääketieteen kandidaatti
hammaslääket. lis. (myös HLL) hammaslääketieteen lisensiaatti
hammaslääket. toht. (myös HLT) hammaslääketieteen tohtori
HAO hallinto-oikeus
HAUS Hallinnon kehittämiskeskus
Hb hemoglobiini
HBL Hufvudstadsbladet (Helsingissä ilmestyvä ruotsinkielinen sanomalehti)
h.c. lat. honoris causa, kunnian vuoksi, kunnia-
HDTV engl. high definition television, teräväpiirtotelevisio
HE hallituksen esitys
helibor engl. Helsinki Interbank Offered Rate, Suomen Pankin päivittäin laskema viitekorko
HEUNI Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
hevi hevi-osasto, hedelmä- ja vihannesosasto
hifi engl. high fidelity, mahdollisimman luonnonmukainen äänentoisto
hitas asuntojen hinta- ja laatutason sääntely
HIV engl. human immunodeficiency virus, AlDSin eli immuunikadon aiheuttava virus
HKKK Helsingin kauppakorkeakoulu
HKL Helsingin kaupungin liikennelaitos
hl hehtolitra(a)
hl. höyrylaiva
HLK (myös hammaslääket. kand.) hammaslääketieteen kandidaatti
HLL (myös hammaslääket. lis.) hammaslääketieteen lisensiaatti
HLT (myös hammaslääket. toht.) hammaslääketieteen tohtori
hlö henkilö
HM 1) (tai HTM, myös hallintot. maist.) hallintotieteiden maisteri; 2) hallitusmuoto
HN hallintonotaari
HO hovioikeus
HOK 1) hallinto-opin kandidaatti; 2) Helsingin Osuuskauppa
HOPS (myös hops) (oppilaan) henkilökohtainen opintosuunnitelma tai opiskeluohjelma
hovioik. ausk. hovioikeuden auskultantti
hp. 1) hintapyyntö, 2) engl. horsepower, hevosvoima( a)
HPE Herran pyhä ehtoollinen
hra herra
HRL henkilörekisterilaki
HS Helsingin Sanomat
HST henkilön sähköinen tunnistaminen
hsto huoneisto
HTK (tai HK, myös hallintot. kand.) hallintotieteiden kandidaatti
HTL (tai HL, myös hallintot. lis.) hallintotieteiden lisensiaatti
HTM 1) kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja; 2) (tai HM, myös hallintot. maist.) hallintotieteiden maisteri
HTML engl. Hypertext Markup Language, merkintäkieli, jonka avulla teksti saadaan Internetissä luettavaan muotoon
HTT 1) (tai HT, myös hallintot. toht.) hallintotieteiden tohtori; 2) hyväksytty tavarantarkastaja
htv henkilötyövuosi, henkilötyövuotta
HuK (myös hum. kand.) humanististen tieteiden kandidaatti
hum. kand. (myös HuK) humanististen tieteiden kandidaatti
huom. huomautus, huomaa
HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
hv hevosvoima(a)
H.V. Hyvä Veli (kirjeessä puhutteluna)
HVK 1) (Euroopan unionin) hallitusten välinen konferenssi; 2) Huoltovarmuuskeskus
HVT hallintovirkamiestutkinto
HY Helsingin yliopisto
HYK Helsingin yliopiston kirjasto
HYKS Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala
Hyla (myös HYLA) (rekisteröity tavaramerkki) hydrolysoitu laktoosi
Hz hertsi(ä)

I

i lat. improbatur, arvosanana: hylätään
IAAF engl. International Amateur Athletic Federation, Kansainvälinen yleisurheiluliitto
IAEA engl. International Atomic Energy Agency, Kansainvälinen ydinenergiajärjestö
IATA engl. International Air Transport Association, Kansainvälinen lentoliikenneliitto
IB engl. International Baccalaureate, kansainvälinen ylioppilastutkinto
ib. (myös ibid.) lat. ibidem, samassa paikassa
IBRD engl. International Bank for Reconstruction and Development, Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki
id. lat. idem, sama
i.e. lat. id est, se on
IKL (hist.) Isänmaallinen Kansanliike
IL 1) Ilmatieteen laitos; 2) Iltalehti
ILL Ilmailulaitos
ilm. 1) ilmestynyt; 2) ilmoitus
ilmavE Ilmavoimien esikunta
ILO engl. International Labour Organization, Kansainvälinen työjärjestö
IMF engl. International Monetary Fund, Kansainvälinen valuuttarahasto
in. engl. inch, tuuma(a)
inc. engl. incorporated, yhtiöksi rekisteröity (USA:ssa)
INRI lat. Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas; Kristuksen monogrammi
ins. insinööri
Interpol engl. International Criminal Police Organization, Kansainvälinen rikospoliisijärjestö
ip. iltapäivä(llä)
IP engl. Internet protocol, numeerinen tunnus, joka yksilöi Internetiin kytketyn tietokoneen
IPU engl. Inter-Parliamentary Union, Parlamenttienvälinen liitto
IRA engl. Irish Republican Army, Irlannin tasavaltalaisten taistelujärjestö
IRC engl. Internet relay chat, kahden tai useamman käyttäjän reaaliaikainen viestien vaihto tietoverkossa, verkkokeskustelu, -juttelu
IS Ilta-Sanomat
ISBN engl. International Standard Book Number, kirjan kansainvälinen standardinumero
ISDN engl. integrated services digital network, monipalveluverkko, jossa tieto välittyy digitaalisina signaaleina
ISMN engl. International Standard Music Number, nuottijulkaisun kansainvälinen standardinumero
ISO engl. International Organization for Standardization, Kansainvälinen standardisoimisjärjestö
ISSN engl. International Standard Serial Number, aikakausjulkaisun kansainvälinen standardinumero
ISSN engl. International Standard Serial Number, aikakausjulkaisun kansainvälinen standardinumero
IT 1) (myös it) ilmatorjunta; 2) engl. information technology, tietotekniikka
it. 1) itäinen; 2) lat. item, samoin
ITU engl. International Telecommunication Union, Kansainvälinen televiestintäliitto
IU engl. International Unit, kansainvälinen yksikkö, ky
IVO (ent.) Imatran Voima Oy (nykyisin osa Fortumia)
IVY Itsenäisten valtioiden yhteisö

J

J joule(a)
jatk. jatkoa, jatkuu
JIT ks. JOT
Jk. jälkikirjoitus
jKr. jälkeen Kristuksen syntymän
jm juoksumetri(ä)
jms. ja muuta sellaista
jne. ja niin edelleen
joht. johtaja
JOT engl. just in time, JIT, juuri oikeaan tarpeeseen, yrityksen materiaalienhankitaperiaate ja -järjestelmä
JoY Joensuun yliopisto
jr. lat. junior, nuorempi
JS johtosääntö
JSN Julkisen sanan neuvosto
julk. 1) julkaissut, julkaistu; 2) julkaisu(ja)
JY Jyväskylän yliopisto
jälj. jäljennös
jääk. jääkäri

K

k kilo- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10 potenssiin 3)
k. 1) katu; 2) kuoli, kuollut
K 1) kelvin(iä); 2) kaliumin kemiallinen merkki
ka 1) karaatti(a); 2) kuiva-aine(tta)
ka. keskiarvo
KA 1) Kansallisarkisto; 2) kuluttaja-asiamies; 3) keskipitkät aallot
kad. kadetti
KadK Kadettikoulu
kal. kaliiperi
kamr. kamreeri
kand. kandidaatti
kansaned. kansanedustaja
kantt. kanttori
kappal. kappalainen
kapt. kapteeni
kapt.luutn. kapteeniluutnantti
kasvatust. kand. (myös KK) kasvatustieteen kandidaatti,
kasvatust. lis. (myös KL) kasvatustieteen lisensiaatti
kasvatust. maist. (myös KM) kasvatustieteen maisteri
kasvatust. toht. (myös KT) kasvatustieteen tohtori
KAT kuluttaja-asiamiehen toimisto
kat. katolinen, katolilainen
kats. katsastettu
KATTI Kansainvälisen talousoikeuden instituutti
kauppat. kand. (myös KTK) kauppatieteiden kandidaatti
kauppat. lis. (myös KTL) kauppatieteiden lisensiaatti
kauppat. maist. (myös KTM) kauppatieteiden maisteri
kauppat. toht. (myös KTT) kauppatieteiden tohtori
kcal kilokalori(a)
ke (myös kesk.) keskiviikko(na)
KEKO kehittämiskoulutus
KEL kansaneläkelaki
Kela Kansaneläkelaitos
KEPA (myös Kepa) Kehitysyhteistyön palvelukeskus
kenr. kenraali
kenr.luutn. kenraaliluutnantti
kenr.maj. kenraalimajuri
Kera (ent.) Kehitysaluerahasto Oy
kers. kersantti
kesk. 1) Suomen Keskustan jäsen, keskustapuoluelainen; 2) (myös ke) keskiviikko(na)
Kesk. Suomen Keskusta (ent. Keskustapuolue)
KFOR engl. Kosovo Force, Naton johtama YK:n rauhanturvaoperaatio Kosovossa
kg kilogramma(a), kilo(a)
KGB ven. Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti, valtion turvallisuuskomitea, (entisen) Neuvostoliiton keskusturvallisuuspalvelu (valtiollinen poliisi)
kh. 1) koehenkilö; 2) kylpyhuone; 3) kertausharjoitus
KH 1) kaupunginhallitus; 2) kunnanhallitus
KHK Keskuskauppakamarin hyväksymä kielenkääntäjä
KHO korkein hallinto-oikeus
khra kirkkoherra
KHT Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
kHz kilohertsi(ä)
KIE KIE-maat, Keski- ja Itä-Euroopan maat
KiEL evankelisluterilaisen kirkon eläkelaki
kiint.oy (myös kiint.oy., KOY) kiinteistöosakeyhtiö
kiir. kiireellinen
KIPU Kirjava ”Puolue” – Elonkehän Puolesta – KIPU
kirj. 1) kirjoittanut; 2) kirjataan, kirjattu
kirjeenv. kirjeenvaihtaja
KiSV Kirkon sopimusvaltuuskunta
KIVI (myös Kivi) Kilpailuvirasto
kJ kilojoule(a)
kj. kuja
kk kuukausi, kuukautta
kk. 1) kirkonkylä; 2) kihlakunta; 3) keittokomero; 4) konekivääri
KK (myös kasvatust. kand.) kasvatustieteen kandidaatti
KKH Kirkkohallitus
KKK Keskuskauppakamari
kko kirkko
KKO korkein oikeus
kkp kahvikupillinen, kahvikupillista
KKTK (myös Kotus) Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
kl. kevätlukukausi
KL 1) (myös kasvatust. lis.) kasvatustieteen lisensiaatti; 2) Valtion kiinteistölaitos
klo kello
km kilometri(ä)
KM (myös kasvatust. maist.) kasvatustieteen maisteri
KMN Kirkkojen maailmanneuvosto
k-m² kerrosalaneliömetri(ä)
k-m kiintokuutiometri(ä)
kni kumppani
KO käräjäoikeus (ent. kihlakunnanoikeus)
kok. 1) Kansallisen Kokoomuksen jäsen, kokoomuspuoluelainen, kokoomuslainen; 2) kokelas
Kok. Kansallinen Kokoomus
KOK Kansainvälinen Olympiakomitea
kom. komentaja
kom.kapt. komentajakapteeni
komm. 1) kommunisti, kommunistinen; 2) Suomen Kommunistisen Puolueen jäsen
kompp. komppania
Komsomol ven. Vsesojuznyi Leninski Kommunistitšeski Sojuz Molodjoži, (entisen) Neuvostoliiton yleisliittolainen leniniläinen kommunistinen nuorisojärjestö
konst. konstaapeli
kop kopeekka(a)
korpr. korpraali
kotital.op. (myös KtaO) kotitalousopettaja
kotiteoll.op. (myös KteO) kotiteollisuusopettaja
Kotus (myös KKTK) Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
KOY (myös kiint.oy, kiint.oy.) kiinteistöosakeyhtiö
kp kilopondi(a)
kp. kantopiiri
kPa kilopascal(ia)
kpl kappale(tta)
kpm kilopondimetri(ä)
kr kruunu(a)
krist. 1) kristillinen; 2) Suomen Kristillisen Liiton jäsen
krj kirja(a)
krnro kaupparekisterinumero
KRP keskusrikospoliisi
krs 1) kerros; 2) krossi(a)
ks. katso
KSV Kunnallinen sopimusvaltuuskunta
kt kilotonni(a)
KT 1) (myös kasvatust. toht.) kasvatustieteen tohtori; 2) Kunnallinen työmarkkinalaitos
KtaO (myös kotital.op.) kotitalousopettaja
KteO (myös kotiteoll.op.) kotiteollisuusopettaja
KTK 1) (myös kauppat. kand.) kauppatieteiden kandidaatti; 2) Kuluttajatutkimuskeskus
KTL 1) (myös kauppat. lis.) kauppatieteiden lisensiaatti; 2) Kansanterveyslaitos
KTM 1) (myös kauppat. maist.) kauppatieteiden maisteri; 2) kauppa- ja teollisuusministeriö
KTS keskipitkän tähtäimen suunnitelma
KTT (myös kauppat. toht.) kauppatieteiden tohtori
KTV Kunta-alan ammattiliitto
KtyO (myös käs.op.) käsityönopettaja
KU Kansan Uutiset
KUA kuluttaja-asiamies
kumpp. kumppani(t)
KUV Kuluttajavirasto
kuv. 1) kuvittanut; 2) kuvallisesti
KuvA Kuvataideakatemia
KuvO (myös kuv.op.) kuvaamataidonopettaja
kuv.op. (myös kuv.op.) kuvaamataidonopettaja
kV kilovoltti(a)
kW kilowatti(a)
kv. kansainvälinen