Numerot ovat kirjoitusmerkkejä, esimerkiksi 1, 2, 3 jne. Toisaalta numero voi tarkoittaa myös numeroista koostuvaa sarjaa, esimerkiksi koodinumeroa tai puhelinnumeroa. Luku puolestaan on käsite, joka ilmaisee elementtien lukumäärää tai järjestystä jossakin kokonaisuudessa. Luku voidaan ilmaista joko numeroin (1, 12, 5., 100.) tai kirjaimin. Luvut ovat joko peruslukuja (yksi, kaksi, kolme jne.) tai järjestyslukuja (ensimmäinen, toinen, kolmas jne.). Yhdessä perus- ja järjestysluvut muodostavat lukusanojen luokan.