Henkilö, joka vamman tai sairauden vuoksi ei kykene lukemaan normaalia tekstiä. Pidettiin mahdollisena uudissanana (vrt. liikuntaesteinen).