Monissa teksteissä käytetään osana luetelmaa eli allekkain kirjoitettua luetteloa. Erityisen kätevä se on silloin, kun halutaan selventää monikohtaista asiakokonaisuutta, kuten ohjeissa. Luetelmaa tarkoitettaessa puhutaan usein ranskalaisista viivoista. Luetelma ei ole kuitenkaan pikaisesti kirjoitettu kyhäelmä. Muodoltaan viimeistellystä luetelmasta on hyötyä ennen kaikkea lukijalle.

Luetelman jokainen kohta alkaa omalta riviltään. Niitä edeltää johdantolause, johon kohdat liittyvät. Luetelmamerkkinä käytetään yleensä ajatusviivaa eli ranskalaista viivaa, ja se onkin suositeltavin asiateksteissä. Muita merkkejä ovat luetelmapallo, muut graafiset merkit ja numerot. Luetelmamerkin ja tekstin väliin tulee vähintään välilyönti. Havainnollisuuden lisäämiseksi luetelmissa voi käyttää myös erilaisia sisennystapoja.

Samanmuotoisuus

Luetelmaa kirjoittaessaan pitää muistaa, että luetelman kohdat ovat keskenään samanmuotoisia
– lauseenosia
– kokonaisia lauseita tai virkkeitä
– kappaleita.

Samaan luetelmaan ei siis pidä yhdistää sanoja, vajaita lauseita ja kokonaisia virkkeitä tai useiden virkkeiden jaksoja. Luetelman laatijan pitää myös muistaa, että jokainen luetelmakohta liittyy johdanto-osuuteen luontevasti niin, että kohdat ovat keskenään rinnasteiset.

Tämä erittäin laadukas puukylläste
– sopii käsittelemättömälle puulle
– estää kosteuden tunkeutumisen puuhun
– vähentää puun kuivumista ja halkeilua.

Johdantolauseen rakenne ratkaisee

Johdantolauseen rakenne ratkaisee, tarvitaanko sen loppuun kaksoispiste. Jos johdantolause on itsessään täydellinen lause, sen loppuun tulee kaksoispiste. Luetelman osat ovat tällöin johdantolauseeseen liittyviä täsmennyksiä. Usein johdantolauseessa on esimerkiksi sana seuraava(t).

Tietoturvassa on seuraavat vaihtoehdot:
– virusturva
– virusturva ja palomuuri
– virusturva, palomuuri, sisällönsuodatin ja roskapostisuodatin.

Kaksoispiste kirjoitetaan myös silloin, kun johdantolauseessa ei ole lainkaan verbiä. Selvästi otsikonomaisissa yhteyksissä kaksoispisteen voi jättää pois.

Tulppaanien hoito-ohje:
1) Leikkaa varsia veitsellä noin 1 cm.
2) Lisää maljakkoon kylmää vettä noin 5 cm.
3) Laita tulppaanit maljakkoon muovipakkauksessaan.
4) Poista muovi noin puolen tunnin kuluttua.

Jos taas johdantolause on sillä tavoin vajaa, että se vaatii luetelman kohdat pakollisiksi täydennyksikseen, kaksoispistettä ei käytetä. Jos johdantolauseen loppuun tulisi pilkku välittömästi ennen luetelmaa, voi pilkun jättää myös pois.

Tässä selosteessa kerrotaan,
– mitä tabletit ovat
– mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät tabletteja
– miten tabletteja käytetään.

Edellisessä esimerkissä luetelman kohdat alkavat pienellä alkukirjaimella, koska ne eivät ole itsenäisiä virkkeitä, vaan johdantolauseen sivulauseita. Tämän vuoksi myös piste tulee vain viimeisen kohdan loppuun. Seuraavan luetelman kukin kohta alkaa isolla alkukirjaimella ja päättyy pisteeseen, koska jokainen luetelman kohta on täydellinen, itsenäinen virke.

Tuulettimen käyttäjän on tärkeää ottaa huomioon seuraavat asiat:
– Liitosjohdon kunto on tarkistettava säännöllisesti.
– Tuuletinta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.

Tarvitaanko välimerkkejä?

Luetelman kohtien välissä ei tarvita pilkkua eikä puolipistettä, koska luetelmaviiva tai muu luetelmamerkki on jo välimerkin luonteinen. Toiseksi viimeisen ja viimeisen kohdan väliin ei myöskään tarvita sanaa ja. Jos luetelmassa esitetään vaihtoehtoja, se kannattaa kertoa jo johdantolauseessa sekaannusten välttämiseksi.

Voit ilmoittautua kurssillemme jollakin seuraavista tavoista:
– www-lomakkeella
– sähköpostitse
– puhelimitse.

Usein on havainnollista esittää lueteltavat asiat nimenomaan allekkaisena luetelmana. Jos kuitenkin esimerkiksi tilan säästämiseksi lueteltavat asiat kirjoitetaan samalle riville, kohtien väliin merkitään pilkku ja kahden viimeisen väliin ja-sana tai tai-sana.

Voit ilmoittautua kurssillemme jollakin seuraavista tavoista: www-lomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse.

Tietoturvassa on kolme vaihtoehtoa: 1) virusturva, 2) virusturva ja palomuuri ja 3) virusturva, palomuuri, sisällönsuodatin ja roskapostisuodatin.