Kysymysmerkkiä käytetään kysymysmuotoisen virkkeen lopussa. Se kirjoitetaan kiinni edeltävään sanaan ilman välilyöntiä.

Mitä sinä tekisit miljoonalla markalla?

Kysymysmerkillä voi osoittaa kysyväksi muunkin kuin kysymysmuotoisen ilmauksen.

Hilsettä olkapäillä?

Olympialaiset Suomeen?

Toisaalta jos kysymyslause on sisällöltään lähinnä toteamus, sen voi lopettaa pisteeseenkin.

Kukapa sen niin varmasti tietää.

Huomautuksia kysymysmerkin käytöstä

1) Kysymysmerkkiä ei käytetä, jos vain sivulause on kysyvä.

Haluaisin tietää, mitä sinä tekisit miljoonalla markalla.

Seuraamme, kuinka käy.

Nyt voi vain kysyä, missä ovat tulokset. Missä ovat tyytyväiset asiakkaat? Missä lyhyemmät toimitusajat? Missä innostuneet työntekijät?

2) Kysymysmerkki tulee siis vain sellaisen virkkeen loppuun, jonka päälause on kysyvä.

Tiedätkö, mitä tekisit miljoonalla markalla?

Montako osallistujia on, jos mukaan lasketaan myös sijaiset?

Jos haluaisimme saavuttaa paremman tuloksen, mitä pitäisi tehdä?

Onko konsulttien lisäksi muitakin työllistyneitä? Jos on, niin montako?

3) Jos toteava ja kysyvä lause on erotettu kaksoispisteellä, kysymysmerkkiä käytetään, sillä myös kaksoispisteen jälkeinen lause on päälause.

Avainkysymys on: mikä on yhtiön etu?

Vrt. Avainkysymys on, mikä on yhtiön etu.