Kuulonhuoltoliiton esityksen mukaisesti suositetaan sanaa kuulovammainen yläkäsitteeksi, jonka alakäsitteitä ovat huonokuuloinen ja kuuro.