Kysymys

Uutistekstissä oli lause Aika kului nopeaa, jossa on käytetty muotoa nopeaa eikä muotoja nopeaan tai nopeasti. Ovatko kaikki yleiskieltä?

Vastaus

Yleiskielessä tavan ilmaisemiseen käytetään muotoja nopeaan tai nopeasti. Näistä nopeasti on tavallisin ja neutraalein tapaa ilmaiseva muoto, mutta myös nopeaan on yleiskielessä mahdollinen. Sen sijaan puhekielessä melko tavallinen ilmaustyyppi hän juoksi nopeaa, aika kului nopeaa ei ole yleiskielinen.

Muoto nopeaa tässä käytössään on nopeaan-muodon arkinen lyhentymä. Nopeaa-muodon käyttöä kirjoitetussa kielessä saattaa vahvistaa se, että se vertautuu osittain hahmoltaan sellaisiin muotoihin kuin (juosta) kovaa, lujaa, hiljaa, jotka puolestaan kuuluvat yleiskieleen.

Joku saattaa kuitenkin pysähtyä miettimään myös muotoa nopeaan tavan ilmauksena: miksi siinä on suuntaa ilmaiseva illatiivisijamuoto? Illatiivi eli kysymykseen mihin? vastaava sijamuoto ei ole aivan harvinainen muissakaan tavan ilmauksissa. Esimerkiksi:

puhua suoraan, kuunnella tarkkaan, esiintyä taajaan, toistua tiheään

väittää kivenkovaan, ei käy laatuun, sujui hyvään malliin

onnistuu varmaan

Onpa sijamuoto kivettynyt myös joihinkin ajanilmauksiin:

alituiseen, aamutuimaan

ennen vanhaan, ensi alkuun

(viipyä) pitkään, (tulla) myöhään

 

Kysymys on peräisin yleiskielen seurantatalkoista (ks. www.kotus.fi(siirryt toiseen palveluun)).