Hautakynttilöitä lumihangessa. Joissain on liekki, jotkin ovat sammuneet.
Muistokirjoitus on yksi tapa kunnioittaa vainajaa. Kuva: Soili Jussila. Vastavalo.

Kysymys

Seniori-ikäisenä tulee luettua muistokirjoituksia. Usein kirjoitusten lopussa on maininta edesmenneen henkilön lähipiiristä. Kumpaa aikamuotoa pitäisi tällöin käyttää, lähipiiriin kuuluvat vai lähipiiriin kuuluivat?

Vastaus

Muistokirjoitus on teksti, jossa kerrotaan vainajasta ja hänen elämästään ja näin kunnioitetaan hänen muistoaan. Kirjoitus julkaistaan usein lehdessä, mutta nykyisin julkaisualustana voivat toimia myös esimerkiksi erilaiset sosiaalisen median palvelut.

Edesmenneestä henkilöstä puhuttaessa käytetään tavallisesti mennyttä aikamuotoa, imperfektiä (teki). Otsikoissa suositaan yleensä perfektimuotoa (on kuollut).

Matti Meikäläinen on kuollut (otsikko)

Matti Meikäläinen teki pitkän uran ihmisten parissa.

Kun viitataan vainajan lähipiiriin, voisi kuitenkin olla luontevampaa käyttää preesensmuotoa, joka ilmaisee nykyistä aikaa. Preesensillä voidaan korostaa sitä, että vaikka Matti on menehtynyt, hänen lähipiirinsä on edelleen olemassa.

Matti Meikäläisen lähipiiriin kuuluvat vaimo ja kaksi lasta.

Myös menneen aikamuodon käyttäminen on toki mahdollista. Tällöin näkökulma on ehkäpä enemmän vainajassa kuin lähipiirissä: koska Matti ei enää elä, hänellä ei myöskään voi enää olla lähipiiriä.

Matti Meikäläisen lähipiiriin kuuluivat vaimo ja kaksi lasta.

Lopulta merkitysero näyttää kuitenkin jäävän melko vähäiseksi, eikä lukijan kannalta ole suurta merkitystä, kumpaa muotoa käytetään.

Lue myös

Kolehmainen, Taru: Tiedotuksia elämänkaarelta (Kielikello 1/2012)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Korhonen, Riitta: Oi aikoja, oi tempuksia – Muutamia kysymyksiä aikamuodoista (Kielikello 3/2011)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lyytikäinen, Erkki: Aikataulukon arvoitus (Kielikello 1/1997)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)