Tämän vuoden Kielikellon ykkösnumerossa kerrottiin, että Kotimaisten kielten tutkimuskeskus oli juuri täyttänyt 35 vuotta. Nyt voisi kertoa, että se olikin sitten viimeinen syntymäpäivä, koska tutkimuskeskusta ei enää ensi vuonna ole… Mutta tällainen olisi turhaa dramatisointia: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus tosin muuttuu Kotimaisten kielten keskukseksi, mutta työ – myös tutkimus – Kotuksessa jatkuu. Vuoden 2012 alussa tulee voimaan laki opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvasta Kotimaisten kielten keskuksesta, jonka perustehtäviä ovat kielenhuolto ja sanakirjat.

Tämä on sikäli hyvä uutinen, että valtionhallinnon tuottavuusohjelman vaatimien säästöjen vuoksi oli jo väläytelty sitäkin vaihtoehtoa, että tutkimuskeskus olisi liitetty kokonaan jonkin toisen organisaation yhteyteen. Nyt tutkimusta siirretään Kotuksesta yliopistoihin, millä pyritään vähentämään päällekkäisyyksiä ja näin paitsi säästämään, myös tehostamaan toimintaa. Mm. vähemmistökielten tutkimus siirtyy Kotuksesta yliopistoihin. Kielikellossa tänä vuonna julkaistu Suomen vähemmistökieliä (romani, karjala, viittomakieli, saamen kielet) käsittelevä sarja muodostui näin eräänlaisiksi jäähyväisiksi. Yhteistyö kuitenkin jatkuu, sillä Kotimaisten kielten keskuksen tehtäviin kuuluu organisoida näiden kielten lautakuntien toimintaa.

Uudessa organisaatiossa varsinkin virkakielen tutkimus saa lisää voimavaroja. Se onkin tärkeää, ja myös tässä lehdessä pohditaan, miksi lakiteksti on niin vaikeaa. Vesa Heikkinen ja Hanna Hämäläinen kirjoittavat, että syynä on mm. se, että lakitekstissä viitataan paljon toisiin lakeihin ja muihin viranomaisten teksteihin, jotka nekin pitäisi tuntea voidakseen täysin ymmärtää lakitekstiä. Ratkaisuja ymmärrettävämmän virkakielen kehittämiseen löytyy yhteistyössä kielen asiantuntijoiden kanssa.

Kotuksen verkkosivuilla on runsaasti tietoa virkakielestä, myös virkakielipalsta, josta voi lukea mm. Aino Piehlin kirjoituksen siitä, mitä tarkoittaa talousuutisissa esiintynyt ja hämmennystä herättänyt sana vivutus. Uudet sanat eivät kovin nopeasti pääse sanakirjoihin, vaikka sanakirjoja nykyisin päivitetäänkin usein. Kielitoimiston sanakirjasta ilmestyy ensi vuonna uusi sähköinen versio. Sen kuvaamia uusia sanoja ja sanojen muuttuneita merkityksiä sekä normimuutoksia esitellään ensi vuoden Kielikelloissa.

Vuoden 2011 alusta verkkosivuilla on julkaistu entistä laajemmin ja systemaattisemmin tietoa uudissanoista: tammikuussa toimitettiin kooste ”Sanapoimintoja vuodelta 2010”, ja vastaava kokoelma tämän vuoden sanoista on tulossa. Sivuilta löytyy myös ajankohtainen ”Kuukauden sana”. Sanapoimintoihin tiivistyy jälkeenpäin katsottuna monia vuoden tapahtumia ja ilmiöitä, jytkystä ja ilmaveivistä aina paperittomiin siirtolaisiin. Kiinnostava kielivuosi alkaa olla ohi, odotetaan toiveikkaina seuraavaa.