Kysymys: Sanassa kihlajaiset on j-kirjain mutta esimerkiksi vihkiäisissä ei. Milloin tämäntyyppiseen sanaan tulee j ja milloin ei?

Vastaus: Monet juhlien, tapahtumien ja tilaisuuksien (loppiainen, avajaiset) sekä lahjojen ja palkkioiden (tuliaiset, kaupantekiäiset) nimitykset muodostetaan johtimella -iainen ~ -jainen, -iäinen ~ -jäinen. Usein tällaiset sanat on muodostettu verbistä, ja ne ovat monikkomuotoisia: tanssia →  tanssiaiset, päättää → päättäjäiset.

Käyttösääntönä voi pitää seuraavaa: Jos kantasanana olevan verbin  taivutusmuodossa  on i tai  e ennen persoonapäätettä, käytetään j:ttömiä muotoja.  Esimerkiksi verbistä laskea, laske-n muodostetaan johdos laskiainen, koska verbin taivutusmuoto ennen persoonapäätettä (verbin vartalo) loppuu e:hen.  Samoin i-vartaloisesta verbistä rääppiä, rääpi-n muodostetaan johdos rääppiäiset. Sen sijaan muunlaisista verbeistä muodostetaan j:llinen johdos, esimerkiksi harjannostajaiset (< nostaa, nosta-n), kastajaiset (< kastaa, kasta-n) vaalivalvojaiset (< valvoa, valvo-n).

Tällaiset verbistä johdetut sanat ovat mallina eli muottina, kun vastaavanlaisia johdoksia muodostetaan substantiiveista: fuksi → fuksiaiset, lakkilakkiaiset, nimi → nimiäiset, varvasvarpajaiset.

Kiitos vaan nyt kiltit lapset,
kirkassilmät, silkohapset!
Täs on teille muistiaiset,
pienet joulumaistiaiset.

Kirjoittajat työskentelevät Kielitoimistossa.