Miten kansainvälistyvässä tiedemaailmassa huolehditaan kansallisten kielten kehittämisestä? Tätä pohditaan lautakunnan järjestämässä seminaarissa 1. joulukuuta 2005. Seminaarin on tarkoitus pohjustaa uuden kielipoliittisen ohjelman laadintaa, ja sinne on kutsuttu tieteen kielen edustajia.

Seminaarissa alustavat suomen kielen lautakunnan puheenjohtaja Harri Mantila aiheesta kielipolitiikka ja arki, Suomen Akatemian pääjohtaja Raimo Väyrynen Suomen Akatemiasta ja suomenkielisestä tieteestä, Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston pääsihteeri Tapio Markkanen yliopistojen kolmannesta tehtävästä ja suomen kielestä sekä erikoistutkija Pirjo Hiidenmaa suomenkielisestä tiede- ja tietokirjallisuudesta. Näihin aiheisiin ja alustuksiin palataan vuoden 2006 Kielikelloissa.

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunta on Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen asiantuntijaelin. Sen tehtävänä on päättää kielenkäyttöä koskevista periaatteellisista tai yleisluonteisista kysymyksistä.

Lautakunnan jäsenet:

professori Harri Mantila, puheenjohtaja
professori Auli Hakulinen
lehtori Anita Julin
toimituspäällikkö Pekka Kukkonen
kääntäjä Oili Suominen
professori Marjatta Palander
erikoistutkija Pirjo Hiidenmaa

Lautakunnan sihteerinä toimii Taru Kolehmainen Kielitoimistosta. Lisäksi kokouksiin osallistuvat Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Eija-Riitta Grönros ja Kielikellon päätoimittaja Riitta Eronen.