SI-järjestelmän tunnuksiin ei pitäisi liittää muita määreitä kuin SI-järjestelmään kuuluvia kerrannaisyksiköitä. Kerrosalaneliömetrin lyhennettä kysytään kuitenkin jatkuvasti neuvonnasta, eli sille on tarvetta. Kirjavan käytännön yhtenäistämiseksi päätettiin suosittaa lyhennettä k-m2 (mahdollinen mutta turhan pitkä krs-m2, muita käytettyjä kem2, ka-m2).