Sana kantasuomalainen näyttää olevan saamassa uuden merkityksen. Keitä olivat ja ovat kantasuomalaiset, entiset ja nykyiset?

Kantasuomalainen on vanhastaan ollut kielitieteen termi, ja semmoisena se kuuluu yleiskieleenkin: Kielitoimiston sanakirjan mukaan kantasuomalaiset-sana merkitsee ’itämerensuomalaista kantakansaa’, ja sanan adjektiivisessa käytössä voidaan puhua esimerkiksi kantasuomalaisista kielimuodoista. Muita merkityksiä tämä suomen kirjakielen uusin (2006) laajahko sanakirja ei mainitse.

Suomi, viro ja muut itämerensuomalaiset näet polveutuvat samasta kielimuodosta, jota suomeksi nimitetään kantasuomeksi tai oikeastaan myöhäiskantasuomeksi. Rinnalla on nimitys varhaiskantasuomi. Tällä taas tarkoitetaan kielimuotoa, josta periytyvät suomen ja sen lähisukukielten lisäksi myös saamelaiskielet. Oletetun kantasuomen puhujia on nimitetty kantasuomalaisiksi.

Selvästi yleistymässä ovat kuitenkin kantasuomalainen-sanan ihan muunlaiset merkitykset. Sanaa käytetään maahanmuuttaja-sanan vastakohtana:

Maahanmuuttajille ja kantasuomalaisille on tehtävä selväksi, että tämä yhteiskunta kohtelee kaikkia tasavertaisesti ja odottaa kaikilta tasavertaista panosta (Talouselämä 17/2002).

Kantasuomalainen on uudessa merkityksessään saanut vastakohdakseen ’maahanmuuttajaa, siirtolaista’ merkitsevän uussuomalainen-sanan:

Osa [maan väestöstä] on jo sukupolvia täällä olleita kantasuomalaisia, osa vastikään tulleita uussuomalaisia (Suomen Kuvalehti 46/2000).

Sanaparista kantasuomalainenuussuomalainen jälkimmäinen on päässyt myös Kielitoimiston sanakirjaan, jossa on sanan käyttöä valaisevana esimerkkinä ilmaus ”uussuomalaisten sijoittuminen työelämään”.

Sanan kantasuomalainen toinen ilmeisesti verrattain uusi merkitys on ’Manner-Suomen asukas suhteessa ahvenanmaalaisiin’. Kansanedustaja Sulo Aittoniemi on vuonna 2001 tekemässään lakialoitteessa katsonut, että Ahvenanmaan itsehallintolaki ”syrjii kantasuomalaisten oikeuksia”.

En ole ainakaan havainnut, että kantasuomalainen-sanan uudet merkitykset olisivat johtaneet väärinymmärryksiin. Periaatteessa mahdollisia virhetulkintoja voisi kyllä syntyä esimerkiksi yleistajuisissa tieteellisissä artikkeleissa, jos niissä puhuttaisiin esimerkiksi kantasuomalaisesta (eli esihistoriallisesta) nimistöstä tai kantasuomalaisten (’itämerensuomalaisen kantakansan’) asuinpaikoista.