Vuoden 2018 presidentinvaalien alla ehdokkaiden puheenvuoroissa kiinnitti huomiota sanan juurisyy käyttö. Haluttiin muun muassa kertoa, mistä johtuvat valtionvelan juurisyyt, ja yhteiskunnan turvattomuuden lisääntymisen juurisyyksi mainittiin syrjäytyminen.

Juurisyy tulee vastaan eri yhteyksissä. ”Yksinäisyys heikentää suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä voimakkaammin kuin mikään muu tekijä. Yksinäisyys on niin sanottu juurisyy eli monien muiden asioiden takana oleva tekijä.”

Ihan uudesta sanasta ei ole kyse. Juurisyy on poimittu Kotuksen sanatietokantaan ensimmäisen kerran vuonna 2010: ”Tiedän, ettei poikani ole ainoa koulutuspaikkaa vaille jäänyt. Heitä on useita. Mutta mistä tilanne johtuu, mikä on sen juurisyy?”

Mistä sana on putkahtanut, ja mikseivät pelkkä pohjimmainen syy, perussyy tai pelkkä syy riitä? Tätä on tiedusteltu Kielitoimistostakin. Jäljet johtavat englannin kieleen ja yritysmaailman liikkeenjohdon teorioihin, erityisesti Lean-ajatteluun, johon kuuluu ”prosesseja jarruttavien perimmäisten syiden (eli juurisyiden, engl. root cause)” analyysi.

Erikoisalojen sanoja siirtyy jokapäiväiseen puheeseen eri aloilta, tässä tapauksessa ns. konsulttikielestä. Siitä ovat lähtöisin esimerkiksi visio, epämukavuusalue ja ketterä (ketterät menetelmät, ketterä johtaminen). Yritysmaailman sanoista monet taas on lainattu muilta aloilta, esimerkiksi mission tausta on kirkollinen, rekrytoida ja strategia ovat lainaa sotilasalalta. Monet näistä sanoista ovat myös sellaisia muotisanoja, jotka yhä uudestaan ovat mukana ärsyttävimpien sanojen listoilla.

Kun sana esiintyy keskustelupalstoilla, sen voi jo katsoa olevan yleisesti tunnettu: ”Varmaan kasvojen menettämisen pelko on se juurisyy, josta sitten kumpuaa valtavasti muita pelkoja.” ”Tavaraähkyn juurisyynä on kasvutalouden pakko tuottaa jatkuvasti lisää ja saada ihmiset haluamaan yhä lisää uutta.” Sanaa vielä ihmettelevä voi pian löytää sen sanakirjasta, sillä juurisyy on mukana suomen yleiskieltä kuvaavan Kielitoimiston sanakirjan seuraavassa versiossa.

Mutta miksi juurisyy? Kun asia on selvitetty juuria myöten, siihen tuntuu liittyvän lopullista, ehdotonta varmuutta. Niinpä juurisyykin kuulostaa enemmältä kuin pelkkä syy, ja siksi sen avulla voi tavoitella vakuuttavuutta myös politiikassa.

Esimerkit on poimittu internetistä.