Englannista lainatusta substantiivista jury ’tuomaristo, arvostelulautakunta’ on johdettu verbi jyryttää; muoto ”juryttää” on äänteellisesti mahdoton. Asiatekstissä voisivat olla parempia esimerkiksi verbit arvostella, palkita, tuomita, valita.