Kysymys: Kirjoitetaanko joogalajien nimet isolla vai pienellä alkukirjaimella? Entä kirjoitetaanko ne yhteen vai erilleen?

Vastaus: Joogalajien nimitykset kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, koska ne eivät ole erisnimiä. Ne kirjoitetaan suomessa myös yhteen, vaikka muissa kielissä ne olisivat kahden sanan liittoja. Esimerkiksi hathajooga on englanniksi hatha yoga.

Sellaisissa joogalajien nimissä, joiden alkuosana on suomenkielinen sana, yhdysmerkkiä ei tarvita: saunajooga, laulujooga. Useimmiten alkuosana on kuitenkin alun perin sanskritista kulkeutunut sitaattilaina. Silloin yhdysmerkin käyttö riippuu käsitteen tuttuudesta. Tunnetuimmat lajit on tapana kirjoittaa ilman yhdysmerkkiä: astangajooga, hathajooga, rajajooga. Harvinaisemmat lajit, kuten iyengar-joogan tai bikram-joogan, voi kirjoittaa yhdysmerkillisinä. Yhdysmerkkiä kannattaa käyttää myös silloin kun nimi on vaikeasti hahmotettava. Esimerkiksi yin-joogan, iyengar-joogan tai sahaja-joogan nimi on helpompi lukea, kun osien välissä on yhdysmerkki.

Osa nimistä poikkeaa paljon suomen äänne- ja kirjoitusjärjestelmästä. Tällaisia nimiä ovat esimerkiksi rajajooga ja sahaja-jooga. Jos ne kirjoitettaisiin alkuperäkielen ääntämyksen mukaisesti, voisivat kirjoitusasuja olla myös radžajooga ja sahadžajooga.  Nimitys Sahaja Yoga ja siihen yhdistettävä meditaatiotekniikka sekä siihen liittyvä informaatio kaikissa muodoissaan on rekisteröimällä suojattu maailmanlaajuisesti. Rekisteröinnin tarkoitus on estää mahdollinen taloudellinen hyötyminen tiedosta, joka on kaikkialla ilmaista.  Sahaja Yoga -tapahtumia on ympäri maailmaa, ja niistä kerrottaessa käytetään kansainvälistä kirjoitusasua.

 

Kirjoittaja työskentelee Kielitoimistossa.