Näiden pronominien käyttöalat eivät ole aivan tarkkarajaisia, vaan ne peittävät osaksi toisensa. Substantiivinen käyttö on selvää: joku viittaa henkilöön, jokin eläimeen, esineeseen tai asiaan: Joku tuli. Onko jollakulla vielä kysyttävää? – Ruohikossa liikkuu jokin. Haluatko syödä jotakin? Tiedätkö jotakin Kallesta?

Adjektiivisessa käytössä suositellaan samaa erontekoa: Tämä on jonkun kauppiaan tila. Hän on kuullut sen joltakulta muulta. – Jokin kulkukoira oli tullut pihaan. Joihinkin kappaleisiin oli merkitty hinta. Joitakin vastaavia tapauksia on tiedossa. Huomattakoon erityisesti ilmaukset jonkin aikaa, jonkin verran, jonkin matkaa (näin eikä: jonkun aikaa jne., jotka muodot varsinkin vanhemmassa kielessä ovat olleet tavallisia). Suhteellisen yleistä on edelleenkin adjektiivisen joku-pronominin nelitavuisten muotojen korvaaminen jokin-pronominin vastaavilla, esim. Tuvassa istui joitakin jätkiä (tässäkin mieluummin: joitakuita).

Milloin yksiköllinen joku esiintyy monikon merkityksessä, siis tarkoittaa ”muutamaa”, se saattaa liittyä myös ei-henkilöä tarkoittavaan sanaan: Autoja on näkynyt jo joku menevän. Voitinkin jonkun markan. Viivyn poissa jonkun päivän. Vaihdoin jonkun sanan lasten kanssa.

Sellaiset lyhyet jokin-sanan muodot kuin jotain (muuta), jonain (päivänä), jossain (suhteessa) ovat mahdollisia harkinnan mukaan käytettäväksi (esim. kin-lopun toiston välttämiseksi: jotain muutakin). Asiatyyli yleensä suosii täyteläisiä muotoja, varsinkin monikossa; ei juuri kirjoiteta esim. joissain tapauksissa.