Erästä kielineuvonnan kysyjää mietitytti verbin jalkauttaa käyttö. Hän oli törmännyt siihen tekstissä, jossa kirjoitettiin arvojen jalkauttamisesta. Tällainen ilmaus saa myös kielineuvojan mietteliääksi.

Suomen kielen perussanakirja ja uusi Kielitoimiston sanakirja tuntevat verbin jalkauttaa vain sotilaskielen merkityksissä ’komentaa miehet laskeutumaan ajoneuvosta (taistelujärjestykseen)’ ja ’muuttaa yksikkö jalkaväkiyksiköksi’ (jalkautettu ratsuväki). Läheistä verbiä jalkautua sen sijaan käytetään kuvallisesti, joskus leikillisesti: poliitikot jalkautuvat kansan pariin tekemään vaalityötä; autovaras jalkautui polttoaineen loputtua. Näissäkin on kyse konkreettisesti jalan liikkumisesta.

Pieni selailu Internetissä tuottaa kuitenkin toisennäköisen tuloksen. Seuraavankaltaista jalkauttamista löytyy teksteistä runsaasti: Lisäksi Yritys X jalkauttaa huoltokirjan käytännön toiminnaksi kokonaisvaltaisella ja monipuolisella kiinteistön merkkihuoltopalvelulla. / Käytännön toimilla alamme jalkauttaa menettelyjä osaksi parempaa työturvallisuuskulttuuria.

Näissä virkkeissä verbi jalkauttaa on saanut kuvallisen merkityksen, joka on jossain määrin jalkautua-verbin merkityksen sukulainen. Kun poliitikko jalkautuu, hän ”laskeutuu” ruohonjuuritasolle, lähelle yksittäistä ihmistä ja hänen arkeaan. Samoin edellisissä esimerkeissä huoltokirjan teoreettisena esittämä tieto siirretään käytäntöön ihmisten tekemiksi todellisiksi kiinteistönhuoltotoimiksi ja neuvottelupöydässä syntyneet ideat työturvallisuuden parantamisesta muutetaan todellisiksi teoiksi.

Myös seuraavissa esimerkeissä jalkauttaminen merkitsee ’'siirtämistä, soveltamista’ ja ’käytäntöön sovittamista’': Tasapainoinen mittaristo pitää jalkauttaa organisaatiotasolta prosesseille, osaprosesseille, tiimeille ja yksilöille. / Tällaista tutkimustyötä voitaisiin yrittää jalkauttaa maakuntaan ja tuotteistaa yritystoimintana.

Uudenlainen jalkauttaminen on yleistynyt vaivihkaa ja nopeasti. Kielitoimiston ensimmäinen poiminto sanan uudesta kuvallisesta käytöstä on vuodelta 1998: [Toimitusjohtaja ennakoi Lasipalatsista] koko kansan kohtaamispaikkaa, joka jalkauttaa digitalisoituvan viestintäteollisuuden kaupungin sydämeen, osaksi sen asukkaiden elämää – –. Yksinkertaisemmin sanoen Lasipalatsi tuo eri viestintäkeinot ihmisiä lähelle.

Uusille ja muodikkaille sanoille on usein ominaista merkityksen jonkinasteinen epämääräisyys. Muotisanaa käytetään herkästi varsin väljästi harkitsematta ajatusta loppuun asti. Syntyy merkitykseltään hämärähköjä virkekokonaisuuksia, joita ei voi aina selventää vain muutamaa sanaa vaihtamalla. Näin on laita myös jalkauttamisen. Muutama esimerkki: Koulusta tuli vuonna 2000 etälukion kärkioppilaitos, jonka tehtävänä oli jalkauttaa etäopetusmenetelmää muihin oppilaitoksiin. – Koulun tehtävänä lienee siis tehdä etäopetusmenetelmää tutuksi muissa oppilaitoksissa. Peruslinjansa kuoro jalkauttaa laulajien keskuuteen mikä tekee kuorolle mahdolliseksi saavuttaa julkituodun tavoitteensa: lyyristen musiikkielämysten välittämisen. – Tarkoitus on kai sanoa, että kun kuoron laulajat omaksuvat yhteisen peruslinjan, tavoitekin saavutetaan. Tiedekunta jalkauttaa yliopiston kansainvälistä toimintaa ohjaavan strategiatyön laitoksiin, jotta kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. – Onkohan kyse siitä, että strategian miettiminen siirretään laitoksiin?

Jalkauttaminen ei ole vielä juuri levinnyt lehtikielen kaltaiseen arkipäivän viestintään, vaan sen ominta ympäristöä ovat erilaiset suunnitelmat, strategiat ja visioinnit, joissa arkipäiväiset sanat tuntuvat liian latteilta kuvaamaan modernin yrityksen tai laitoksen toimintaa. Sanan käyttäjien kielikorvaa ei ilmeisesti kiusaa yhteys konkreettiseen jalka-sanaan, vaikka joku kai voi nähdä koomisiakin piirteitä huoltokirjan jalkauttamisessa. Aika näyttää, miten jalkauttamisen käy. Se joko kukoistaa aikansa ja korvautuu sitten jollain uudella, modernilta tuntuvalla ilmauksella, tai sitten se vähitellen vakiintuu, täsmentyy ja arkipäiväistyy. Ihan vielä ei kuitenkaan taida olla aika aivan purematta niellä tätä epämääräisehköä uudissanaa. Sen tilalle voi useimmiten kehittää jonkin toisen – tavallisemman – tavan ilmaista asia.