Kysymys: Mikä muoto on oikein: isoaivot, isot aivot vai isotaivot?

Vastaus: Termi isotaivot kirjoitetaan yhteen. Etenkin yleiskielessä on tavallisempaa käyttää muotoa, jossa alkuosa isot on taipuneena. Lääketieteen terminä käytetään usein muotoa isoaivot, jossa alkuosan adjektiivi on taipumaton. Molemmat muodot ovat siis mahdollisia. Näinhän on monissa muissakin iso-alkuisissa yhdyssanoissa: isoveli taipuu joko isoveljen tai isonveljen; isoveljet tai isotveljet.  Toisaalta on myös sanoja, joissa alkuosa ei koskaan taivu, kuten isoäiti, isoäidit, ei ”isotäidit”.