ISBN (International Standard Book Number) on kansainvälinen standardinumero, jonka avulla kirja tunnistetaan kaikkialla maailmassa. Tunnus sisältää kirjaimet ISBN ja kymmennumeroisen numerosarjan, joka koostuu neljästä osasta. Ensimmäisenä on maatunnus (Suomessa 951 tai 952), toisena on kustantajan tunnus. Kolmas numerosarja on kirjatunnus, joka identifioi tietyn kustantajan yksittäisen julkaisun, ja viimeisenä on tarkistusnumero.

ISBN 951-861-433-4

ISBN-numerointia käytetään nykyisin myös mm. kasettikirjoissa, atk-tallenteissa ja opetusvideoissa.

ISSN (International Standard Serial Number) on kausijulkaisun kansainvälinen standardinumero, joka annetaan lehdille, sarjoille, vuosikirjoille ja muille jatkuville julkaisuille. Se pysyy samana vuodesta toiseen. Kielikellon ISSN-tunnus on ISSN 0355-2675. Nuottijulkaisuilla on oma ISMN-tunnuksensa (International Standard Music Number).