Kysymys: Miten tuotenimi iPhone kirjoitetaan tekstissä, ja miten sitä taivutetaan?

Vastaus: Tuotenimeen iPhone voidaan soveltaa suomen kielen lautakunnan yritysnimistä antamaa suositusta (ks. Kielikello 2/2001), jonka mukaan iso kirjain nimen keskellä vaihdetaan pieneksi, jos kyseessä on yhdyssanan tyyppinen ilmaus ja jälkiosa on yleisnimi (yleissana). Phone katsotaan englanninkieliseksi yleissanaksi, joka vertautuu suomenkielisiin yleissanoihin, esimerkiksi sanoihin lasku, puhelin jne.

Sanaan phone voidaan liittää i kahdella eri tavalla sen mukaan, miten nimeä tulkitaan. Se voidaan tulkita yhdyssanaksi, jossa lyhenteen kaltainen alkuosa erotetaan englanninkielisestä yleissanasta phone yhdysmerkillä. I on iso, koska kyse on tuotenimestä. Kirjoitetaan siis I-phone.

Jos nimeä pidetään yhtenä kokonaisuutena, alkukirjain on iso ja p vaihdetaan suosituksen mukaisesti pieneksi eli kirjoitetaan Iphone.

Näiden kahden kirjoitustavan rinnalla käytössä pysyy varmasti myös iPhone, jolloin kysymyksiä synnyttää alkukirjaimen muoto virkkeen alussa. Yksi keino on yrittää muuttaa sanajärjestystä, ettei tarvitse aloittaa virkettä pienellä alkukirjaimella. Toinen mahdollisuus on kirjoittaa nimi muodossa I-phone tai Iphone ja kirjoittaa samalla tavoin koko tekstissä.

Nimeä iPhone (I-phone, Iphone) suositetaan taivuttamaan tekstissä samalla tavoin kuin vastaavantyyppisiä sanoja genre ja ale, vaikka se ääntyy eri tavalla kuin kirjoitetaan. Sanoja genre ja ale taivutetaan kuten sanaa nalle eli monikon genetiivissä nallejen, genrejen, alejen; samoin taivutetaan iPhonejen, iPhoneista. Vastaavat yksikkömuodot ovat iPhonen ja iPhonesta.