Vuosittain yli 15 000 suomalaisnuorta ostaa interrailkortin ja lähtee ulkomaille. Kortti on kansainvälinen rautatielippu, jolla alle 26-vuotias voi matkustaa kuukauden ajan lähes kaikissa Euroopan maissa.

Matkustustapa on suosittu, mutta lipun nimeen perustuvat sanat ovat hankalia käyttää. Pelkkää sanojen inter(-) ’välillä; välinen’ ja rail ’raide, kisko; rautatie’ yhdistelmää kirjoitetaan toistakymmenellä eri tavalla. Englanninkieliseen alkuosaan on sitten vielä liitettävä suomenkielinen perusosa: kortti, lippu, matka, matkaaja tai matkailu. Mihin tulee iso kirjain, mihin yhdysmerkki?

Uusimmat sanakirjat ja kielenoppaat suosittavat lipun nimen kirjoitustapaa interrailkortti ja ääntämystä [-reil-]. Valtionrautatiet kannattaa tätä kirjoitusasua, vaikka näihin asti on käytössä ollut kansainvälisempi asu Inter-Rail-kortti. – Hankala nimi on myös eläkeläisille tarkoitetulla Rail Europ Senior- eli RES-kortilla. Tämän kortin suomalaiseksi nimeksi sopisi senioreiden Eurooppa-kortti.

Interrailkortin nimestä ovat lähtöisin suomeen osittain mukautuneet teon- ja tekijänimet ”interreilata”, ”interrailata” ja ”interreilaaja”. Suomalaistamispyrkimyksestä ovat osoituksena myös matkannimet ”interreissu” ja ”Inter-reissu”, mutta kuten näkyy, kaikkien näiden sanojen oikeinkirjoitus horjuu.

Miltä kuulostaisi ”interreilauksen” sijasta raiteilu? Ilmaukset ”interreilata” tai matkustaa interraillipulla korvaisi suomalainen raide-sanasta muodostettu verbi raiteilla, ja matkaajaa voitaisiin kutsua raiteilijaksi. Samalla pääteaineksella kuin sana raiteilla on muodostettu monia matkailualan verbejä, esimerkiksi autoilla ja telttailla sekä itse matkailla-sanakin. Matkailija lienee tullut käyttöön vuonna 1865, sanat retkeillä ja retkeily vähän myöhemmin, 1876.

Uudissanoja syntyy aina silloin tällöin, ja osa niistä tulee heti kohta kielitoimiston tietoon. Raiteilla- ja raiteilu-sanoja on ehdottanut tiedotussihteeri Jorma Rakkolainen Turusta. Kielitoimisto pitää sanaehdokkaita hyvinä ja soisi niiden leviävän käyttöön vaikkapa raiteilijoiden mukana.