Kiitän Jussi Kalliota ehdotuksesta varusto. Sen ainoa puute on ongelmallinen johtosuhde, mikä edellyttäisi kantasanaa varu (vrt. sivusivusto).  Kantasanasta varus taas saataisiin säännönmukainen johdos varuksisto (vrt. lihaslihaksisto),  jolla ei harvinaisen äännerakenteensa takia liene kuitenkaan riittävää sivustatukea tullakseen hyväksytyksi.

Arvo Salon aikoinaan tekemä ehdotus varusrakenne tuntuu osuvalta, mutta sitäkin voi parantaa käyttämällä lyhyempää jälkiosaa. Ehdotan sanaa varuspohja. Sillä on vanhastaan lakikieleen vakiintunut vieruskäsite maapohja. Sanalla on myös luonteva semanttinen kytkös sanaan infrastruktuuri (latinan infra ’alapuolella’). Kakkos- ja kolmossijan antaisin yhdyssanoille pohjavarustus ja yleisvarustus. Tällöin sinänsä mahdollinen jälkiosa rakenne voisi jäädä abstraktimpaan käyttöön.