Kysymys: Toimiiko virkkeen päättävä hymiö välimerkkinä? Siis voinko kirjoittaa Tavataan huomenna :-)  vai kirjoitanko ennen hymiötä tai sen jälkeen pisteen?

Vastaus: Ei ole olemassa sääntöä siitä, voivatko välimerkeistä ja muista kirjoitusmerkeistä muodostetut hymiöt toimia varsinaisina välimerkkeinä. Hymiöitähän käytetään epävirallisissa yhteyksissä, esimerkiksi tekstiviesteissä ja internetin keskustelupalstoilla, joissa kielenkäyttö ja siten myös välimerkkien käyttö on muutenkin perinteistä vapaampaa.

Selvyyden vuoksi hymiö kannattaa sijoittaa virkkeen päättävän välimerkin perään. Tällöin välimerkki ja hymiö eivät sekaannu keskenään, ja tekstin ilme on selkeämpi – välimerkki päättää virkkeen, ja sitä seuraa kirjoittajan tunteita osoittava hymiö. Siis: Tavataan huomenna. :-) tai Tosi kurja juttu! :-(

Käytäntö koskee myös graafisia hymiöitä. Ne ovat hymiöitä, joita kirjoittajan ei tarvitse itse muodostaa välimerkeistä vaan joita on valmiina ainakin uusimmissa matkapuhelimissa ja joita uusimmat tekstinkäsittelyohjelmat muodostavat automaattisesti tietyistä välimerkkijonoista. Näissä hymiöissä on pyöreä, usein keltainen naamataulu erilaisine ilmeineen, ja niiden katselusuunta on suoraan lukijaan toisin kuin välimerkeistä muodostetuilla.

Virkkeen sisällä välimerkin yhteydessä kannattaa välttää välimerkeistä muodostettavan hymiön käyttöä, koska hymiön ja välimerkin rajaa on vaikea hahmottaa. Graafinen hymiö erottuu sen sijaan tekstistä paremmin. Virkkeen sisällä tämä hymiö on luontevaa sijoittaa välimerkin edelle, koska sen sisältämä tunnelataus liittyy juuri välimerkin erottamaan  virkkeen osaan: Meidän piti viikonloppuna lähteä matkalle☺, mutta eilen iski flunssa.

Kirjoittaja on Kielitoimiston sanakirjan toimittaja