Huutomerkki on tavallisesti virkkeen päättävä välimerkki, jolla ilmaus osoitetaan huudahdukseksi.
Sitä käytetään myös painokkaiden käskyjen, kehotusten, kieltojen ja vetoomusten lopussa. Huutomerkkiä voi lisäksi käyttää erilaisten irrallisten ilmausten lopussa, jos ne ovat huudahduksia tai muuten painokkaita, esimerkiksi varoituksia. – Huutomerkki kirjoitetaan edeltävän sanan jälkeen ilman välilyöntiä.

Sinäkö se olitkin!
Hyvä lukija!
Seis!

Huutomerkkiä voidaan käyttää paitsi virkkeen lopussa, myös keskellä tekstiä sulkeissa. Näin kirjoittaja osoittaa, että toivoo lukijan kiinnittävän erityistä huomiota tiettyyn asiaan. Myös kirjoittajan asenne (esim. hämmästys, ihailu tai paheksunta) voi näkyä tällaisesta huutomerkin käytöstä.

Koulun vintiltä (!) löydettiin oppilaiden käyttöön tarkoitettuja soittimia.

Huutomerkin on tarkoitus herättää lukijan huomio. Liian tiheästi käytettynä merkki menettää tehoaan, joten sitä kannattaa käyttää harkiten. Vielä harvemmin (asiatekstissä ei yleensä lainkaan) on tarpeen huutomerkin ja kysymysmerkin yhdistelmä – useimmiten kysymyksen voi osoittaa kysymysliitepartikkelilla, jolloin riittää pelkkä huutomerkki.

Näin halpaa!? (Mieluummin: Näinkö halpaa!)