Kuvitus: Mikko Martikainen.

Talouselämä-lehti ehdotti tämän vuoden tammikuussa vuoden teemaksi työelämän huokoistamista. Työn ja työelämän huokoistaminen tarkoittaa työnteon riittävää tauottamista, joka auttaa työntekijää jaksamaan työssään. Työpäivää voi huokoistaa tauoilla, työvuotta lomajaksoilla ja työuraa vaikkapa vuorotteluvapaalla.

Käsitteen työn huokoistaminen on lanseerannut Työterveyslaitoksen Inhimillinen työ -yksikön johtaja, professori Mikko Härmä. Hänen mukaansa työssä jaksamiseen liittyvät kysymykset koskevat erityisesti ikääntyviä, jotka pohtivat työelämässä pärjäämistä 63 ikävuoden jälkeen.

Huokoistamisen idea ei suinkaan ole uusi – vanhastaan on puhuttu työn ja työpäivän tauottamisesta. Taukojen pitäminen kesken työpäivän katkaisee kiireen, antaa aivoille lepoa ja näin auttaa jaksamaan. Elvyttäviä taukoja tarvitaan, jottei työn tuottavuus laske ja työntekijän luovuus kärsi. ”Ei ihiminen oo mikää masiina”, tiedetään Etelä-Pohjanmaalla.

Tarvitaanko vanhalle asialle sitten uusi ilmaus? Tarvitaan ja ei tarvita. Jos työnteon tauottamisen merkitystä ei ole riittävästi ymmärretty, vika voi olla paitsi työkulttuurissamme myös itse sanassa. Onko tauko-sanalla työelämässä huono kaiku? Synnyttääkö se turhan usein mielikuvan pitkistä kahvi- ja tupakkatauoista, joihin paetaan työn ääreltä vetelehtimään ja juoruilemaan? Kuinka pitkä on tauko – kahvi-, tupakka-, levähdys-, hengähdys- tai tuumaustauko?

Huokoistamisen ajatus lienee syntynyt vastakohdaksi sanalle tiivis. Tiivis on tiheää, kompaktia, mitään läpäisemätöntä, kuten vaikkapa tiivis puutarhamaa ja vesi- tai ilmatiivis pakkaus. Tiiviin maan vastakohta on ilmava ja kuohkea, huokoinen maa. Tiivis toiminta on nopeatahtista ja intensiivistä. Sellainen työtahti voi olla raskas, ja silloin tiiviyttä on syytä huokoistaa. On hyvä huokaista ja huokoistaa.

Huokoistaa oli viimeisiä Kielitoimiston sanakirjan uuteen, vuonna 2012 ilmestyvään versioon lisättyjä sanoja. Sen päämerkitys on ’tehdä huokoiseksi tai huokoisemmaksi’, mutta sanalla on myös kuvallista käyttöä: työpäivän huokoistaminen tarkoittaa siis sopivien taukojen pitämistä ja työn kuormituksen tasaamista.