Kirjoittaessaan kyrillisten kirjainten siirrekirjainnuksesta Martti Kahla ja Tapani Harviainen (Kielikello 2/2003) ottivat esiin asian, jolla on todettu juridistakin merkitystä. Kuten jutusta havainnollisesti ilmeni, translitteroinnista riippuu myös nimen aakkostus ja siten oikean tiedon löytyminen.

Juttunne on luettu Suomen elokuva-arkistossa hyvät vinkit huomioiden. Panssarilaiva Potemkin ja Andrei Rublev ovat elokuvaklassikkojen niminä vakiintuneet, mutta oikeat muodot Potjomkin ja Rubljov on hyvä omaksua. Elokuva-arkistossa noudatamme SFS 4900 -standardia, kuitenkin yhdessä asiassa poiketen. Kokemuksesta viisastuneina olemme suosiolla luopuneet hattujen käytöstä s- ja z-kirjaimissa. Käytämme niiden sijaan sh- ja zh-muotoja.

Selitys hatuttomien ässien ja virheellisten muotojen yleistymiseen on tietotekniikassa. Tärkein syy on konvertoinnin ongelmallisuus. Jopa tekstiä saman tekstikäsittelyohjelman sukupolvesta toiseen konvertoitaessa erikoismerkkejä katoaa. Myöskään kaikki tulostimet eivät tunnista niitä. Tietoa HTML-muotoon muutettaessa erikoismerkit muuttuvat usein risuaidaksi. Sähköpostissahan monet ovat luopuneet ä:n ja ö:n pisteistäkin.

Suomen elokuvakulttuurissa on viime vuosina yleistynyt englantilaisen translitteroinnin käyttö kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla ja Yleisradionkin ohjelmistossa. Tämä johtunee siitä, että tiedottajien käytössä oleva aineisto on ollut englanninkielistä. Festivaalien ohjelmakirjat julkaistaan usein kaksikielisinä, mutta venäläisten nimien siirrekirjainnus jää usein vain englantilaisen muodon varaan. Toivomme, että festivaalit ja Yleisradio parantavat tapojaan, mutta englantilaisten muotojen yleisyys on pakko ottaa huomioon myös alamme virallisissa tietokannoissa.

Antti Alanen
Suomen elokuva-arkisto