Suomen kielen lautakunta käsitteli sanan evankelisluterilainen/evankelis-luterilainen oikeinkirjoitusta kokouksessaan 13.5.2016.

Lautakunta on vuonna 1986 suosittanut, että sana kirjoitetaan yhteen ilman yhdysmerkkiä, evankelisluterilainen. Nyt lautakunta päätti muuttaa suositusta niin, että molemmat kirjoitustavat ovat mahdollisia: evankelis-luterilainen tai evankelisluterilainen.

Suomen kielen lautakunta otti yhdysmerkin tarpeellisuutta koskevan oikeinkirjoituskysymyksen uudelleen käsittelyyn, koska suosituksesta huolimatta sanan oikeinkirjoitus ei ole vakiintunut. Yksi syy siihen on kirkon nimen kirjoitustapa Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kahtalainen käytäntö herättää kysymyksiä, kun olisi osattava kirjoittaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko mutta evankelisluterilaiset piispat ja evankelisluterilainen uskonnon opetus

Yhdyssanoja kirjoitettaessa ilmaistaan viivan avulla, ovatko yhdyssanan osat samanarvoiset eli rinnasteiset (parturi-kampaamo) vai määrittääkö alkuosa jälkiosaa (marjamehu, hedelmämehu). Kirkkohallitukselta saadun lausunnon mukaan nimi Suomen evankelis-luterilainen kirkko tarkoittaa ’luterilaisella tavalla evankelisten ryhmää Suomessa’. Yhdyssanan osat eivät näin ollen ole samanarvoiset eli rinnasteiset ja kirjoitusasu olisi evankelisluterilainen. Se on kuitenkin  rakenteeltaan poikkeuksellinen, koska pääsana on ennen määriteosaa.

Viivan käyttöä kirkon nimessä puoltavat paitsi vakiintuneisuus myös mm. kirkon kaksikielisyys (ruotsinkielisessä nimessä viiva on välttämätön), oikeudellinen näkökulma (nimenmuutos aiheuttaisi muutostarpeen kymmeniin lakeihin perustuslaista lähtien) sekä historiallinen jatkuvuus ja identiteettisyyt.

Suomen kielen lautakunta katsoi, että vaikka viivattomalle kirjoitusasulle on perusteita, kirkon nimi joka tapauksessa tukee viivallista kirjoitustapaa. Viivatonkin kirjoitustapa on silti vähitellen yleistynyt, ja se on käytössä myös eräissä vakiintuneissa erisnimissä. Vain jommankumman muodon suosittaminen ei siis johda hyvään lopputulokseen, minkä vuoksi on syytä hyväksyä sanan oikeinkirjoituksen kahtalaisuus. Kielenkäyttäjän kannalta on tässä tapauksessa parempi, että hän voi valita, kumpaa tapaa noudattaa.

Sana evankelis-luterilainen voidaan lyhentää ev.lut. (tai ev.-lut.). Yhdysmerkkiä ei tarvitse merkitä lyhenteeseen, vaikka sitä koko ilmauksessa käytettäisiinkin.

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunta on Kotimaisten kielten keskuksen asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on päättää periaatteellisista ja yleisluonteisista kielenkäytön kysymyksistä.

Lautakunnan jäsenet vuosina 2015–2018

professori Jaakko Leino (puheenjohtaja)
toimittaja Ville Eloranta
opetusneuvos Minna Harmanen
osastonjohtaja Salli Kankaanpää (Kotimaisten kielten keskus)
kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä
nimistönsuunnittelija Kaija Mallat
suomentaja Sampsa Peltonen
professori Jari Sivonen

Lautakunnan sihteeri on erityisasiantuntija Sari Maamies.